Utwórz fakturę

p.w.t. servis - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 30.11.2016
Basic information
Nazwa firmy p.w.t. servis
PIN 35703873
TIN 2020327628
Numer VAT SK2020327628
Data utworzenia 26 listopad 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba p.w.t. servis
Plynárenská 7/C
82109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 48 200 €
Zysk 5 096 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421258282711
Date of updating data: 30.11.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 11,530
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 11,530
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 11,530
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 69,507
4. Utrata wartości nabytych aktywów (+/- 097 ) - /+/- 098/ 27,313
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 28,507
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 12,000
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 365
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 81,037
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 16,840
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 16,597
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 16,597
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 751
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -5,604
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 5,096
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 64,197
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 136
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 33,564
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 31,842
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,722
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 4,480
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 26,017
Date of updating data: 30.11.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 48,200
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 48,200
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 41,261
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,088
C. Usług (účtová grupa 51) 26,258
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 9,835
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 80
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 6,939
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 16,854
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 384
M. Koszty oprocentowania (562) 199
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 185
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -384
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 6,555
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 1,459
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 5,096
Date of updating data: 30.11.2016
Date of updating data: 30.11.2016
 • PIN :35703873 TIN: 2020327628 Numer VAT: SK2020327628
 • Zarejestrowana siedziba: p.w.t. servis, Plynárenská 7/C, 82109, Bratislava
 • Data utworzenia: 26 listopad 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Štefan Kardoš Nové záhrady III 17570/20 Bratislava 821 05 26.03.2004
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  PKF Slovensko s. r. o. 16 600 € (100%) Prievidza 971 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   29.11.2016Nové predmety činnosti:
   Vydavateľská činnosť
   14.04.2016Nové sidlo:
   Plynárenská 7/C Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
   10.09.2014Nový štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Kardoš Nové záhrady III 17570/20 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 26.03.2004
   16.04.2010Nové obchodné meno:
   p.w.t. servis, spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   PKF Slovensko s. r. o. Nábrežie Sv. Cyrila 47 Prievidza 971 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   26.11.1996Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   poradenské služby v oblasti ekonomiky
   školiaca činnosť
   sprostredkovateľská činnosť
   obchodná činnosť