Utwórz fakturę

Bártrová - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 04.02.2016
Basic information
Nazwa firmy Bártrová
Stan Zniszczono
PIN 35703881
TIN 2020249825
Numer VAT SK2020249825
Data utworzenia 26 listopad 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Bártrová
Trenčianska 55
82109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 201 744 €
Zysk -142 643 €
Kapitał 192 337 €
Kapitał własny -102 343 €
Dane kontaktowe
E-mail info@bartrova.sk
witryna internetowa http://www.bartrova.sk
Telefon(y) kom. +421911855253, +421911855280
Nr(y) faksu 0253480025
Date of updating data: 04.02.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 268,419
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 17,992
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 17,992
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 17,992
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 249,626
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 1,327
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 1,327
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 229,771
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 229,357
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 229,357
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 414
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 18,528
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 17,384
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,144
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 801
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 801
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 268,419
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -244,986
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -109,646
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 350
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -109,996
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -142,643
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 513,405
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,226
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,226
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 506,307
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 492,890
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 492,890
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 3,815
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 5,890
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 3,023
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,459
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -1,770
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 5,872
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 5,872
Date of updating data: 04.02.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 196,216
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 201,744
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 6,358
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 189,857
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,529
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 343,138
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 4,572
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 32,878
D. Usług (účtová grupa 51) 205,433
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 88,595
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 61,991
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 21,817
4. Koszty społeczne (527, 528) 4,787
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 891
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 8,949
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 8,949
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,820
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -141,394
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -46,668
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 289
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 289
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -289
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -141,683
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -142,643
Date of updating data: 04.02.2016
Date of updating data: 04.02.2016
 • PIN :35703881 TIN: 2020249825 Numer VAT: SK2020249825
 • Zarejestrowana siedziba: Bártrová, Trenčianska 55, 82109, Bratislava
 • Data utworzenia: 26 listopad 1996
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   02.02.2016Zrušené obchodné meno:
   Bártrová s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Trenčianska 55 Bratislava 821 09
   08.05.2007Nové obchodné meno:
   Bártrová s.r.o.
   26.11.1996Nové sidlo:
   Trenčianska 55 Bratislava 821 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným