Utwórz fakturę

VERT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy VERT
PIN 35703962
TIN 2020341224
Numer VAT SK2020341224
Data utworzenia 28 listopad 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba VERT
Rustaveliho 9
83106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 289 544 €
Zysk -348 €
Dane kontaktowe
E-mail vert@vert.sk
Telefon(y) 0244888304, 0905425437
Telefon(y) kom. 0905425437, 0905561894, 0907738299
Nr(y) faksu 0244888304
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 91,241
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 89,040
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 17,490
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 70,181
4. Utrata wartości nabytych aktywów (+/- 097 ) - /+/- 098/ 1,126
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 60,871
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -668
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 8,852
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 161,422
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 93,044
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 26,557
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 26,557
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 23,529
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,099
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 42,207
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -348
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 68,378
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 1,203
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 67,175
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 27,349
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) -3,032
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,726
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 39,132
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 289,544
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 289,159
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 384
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 286,705
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 97,390
C. Usług (účtová grupa 51) 118,538
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 42,894
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 4,547
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 18,066
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) 668
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,602
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 2,839
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 73,231
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 96
XII. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 96
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 2,028
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,028
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -1,932
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 907
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 1,255
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -348
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35703962 TIN: 2020341224 Numer VAT: SK2020341224
 • Zarejestrowana siedziba: VERT, Rustaveliho 9, 83106, Bratislava
 • Data utworzenia: 28 listopad 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Karol Čížik Komárnická 113/6 Bratislava 821 03 28.11.1996
  Jakub Miller Urbánkova 1059/6 Bratislava 811 04 24.07.2006
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Karol Čížik 23 901 € (90%) Komárnická 113/6 Bratislava 821 03
  Jakub Miller 2 656 € (10%) Urbánkova 1059/6 Bratislava 811 04
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   17.07.2014Nový štatutárny orgán:
   Karol Čížik Komárnická 113/6 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 28.11.1996
   16.07.2014Zrušeny spoločníci:
   Roman Čížik Komárnická 113/6 Bratislava 821 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Roman Čížik Komárnická 113/6 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 24.07.2006
   Karol Čížik Komárnická 113/6 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 28.11.1996
   16.08.2006Noví spoločníci:
   Jakub Miller Urbánkova 1059/6 Bratislava 811 04
   Roman Čížik Komárnická 113/6 Bratislava 821 03
   Nový štatutárny orgán:
   Jakub Miller Urbánkova 1059/6 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 24.07.2006
   Roman Čížik Komárnická 113/6 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 24.07.2006
   04.08.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Štefan Mäsiar Sabinovská 5 Bratislava 821 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Mäsiar Sabinovská 5 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 02.08.1999
   09.07.2004Nové sidlo:
   Rustaveliho 9 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Mäsiar Sabinovská 5 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 02.08.1999
   Karol Čížik Komárnická 113/6 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 28.11.1996
   08.07.2004Zrušené sidlo:
   Rustaveliho 7 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Karol Čížik Komárnická 113/6 Bratislava
   Ing. Štefan Mäsiar Sabinovská 5 Bratislava 821 03
   11.12.2002Noví spoločníci:
   Karol Čížik Komárnická 113/6 Bratislava 821 03
   Ing. Štefan Mäsiar Sabinovská 5 Bratislava 821 03
   10.12.2002Zrušeny spoločníci:
   Karol Čížik Komárnická 113/6 Bratislava
   Ing. Štefan Mäsiar Sabinovská 5 Bratislava
   03.03.2000Noví spoločníci:
   Karol Čížik Komárnická 113/6 Bratislava
   Ing. Štefan Mäsiar Sabinovská 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Štefan Mäsiar Sabinovská 5 Bratislava 821 03
   02.03.2000Zrušeny spoločníci:
   Karol Čížik Komárnická 113/6 Bratislava
   Ing. Štefan Mäsiar Sabinovská 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   12.04.1999Noví spoločníci:
   Karol Čížik Komárnická 113/6 Bratislava
   Ing. Štefan Mäsiar Sabinovská 5 Bratislava
   11.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Karol Čížik Komárnická 113/6 Bratislava
   20.07.1998Noví spoločníci:
   Karol Čížik Komárnická 113/6 Bratislava
   19.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Karol Čížik Komárnická 113/6 Bratislava
   28.11.1996Nové obchodné meno:
   VERT, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Rustaveliho 7 Bratislava 831 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   polygrafická výroba
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti polygrafie
   reklamná činnosť
   vydavateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Karol Čížik Komárnická 113/6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Karol Čížik Komárnická 113/6 Bratislava