Utwórz fakturę

KLIENT SERVIS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy KLIENT SERVIS
PIN 35704004
TIN 2020341213
Numer VAT SK2020341213
Data utworzenia 29 listopad 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba KLIENT SERVIS
Na lánoch 4
82104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 115 818 €
Zysk -847 €
Dane kontaktowe
witryna internetowa http://klientservis.sk/
Telefon(y) +421243641591
Telefon(y) kom. +421911419949
Nr(y) faksu 0243641591
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 69,834
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 30,788
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 30,788
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 2,740
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 28,048
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 38,114
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 6,774
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 70
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 6,704
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 29,574
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 13,259
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 13,259
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 16,315
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,766
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 757
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,009
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 932
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 932
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 69,834
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 8,554
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 2,098
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 2,098
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -847
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 61,280
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 73
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 73
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 10,936
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 44,772
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 27,924
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 27,924
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 100
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 436
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 245
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 692
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 15,375
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 5,499
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 114,881
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 115,818
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 29,525
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 85,356
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 937
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 111,093
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 17,478
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 11,744
D. Usług (účtová grupa 51) 57,346
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 11,610
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 8,189
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 2,882
4. Koszty społeczne (527, 528) 539
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 538
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 12,317
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 12,317
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -284
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 344
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 4,725
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 28,313
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 3
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 3
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 5,359
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 3,053
2. Pozostałe koszty (562A) 3,053
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,306
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -5,356
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -631
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 216
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 216
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -847
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015