Utwórz fakturę

ART & PRESS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ART & PRESS
PIN 35704055
TIN 2020925115
Numer VAT SK2020925115
Data utworzenia 02 grudzień 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ART & PRESS
Nádražná 34/A
90028
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 355 441 €
Zysk 14 236 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0244372343, 0244461982, 0905613350
Telefon(y) kom. +421918787362, 0905613350, 0918787362
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 314,751
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 106,939
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 106,939
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 106,939
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 207,812
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 32,041
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 31,928
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 31,928
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 112
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 175,771
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,632
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 173,139
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 314,751
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 118,475
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
2. Zmiana kapitału zakładowego +/- 419 1
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 5,641
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 5,641
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 91,958
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 91,958
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 14,236
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 152,583
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,342
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 492
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 1,850
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 11,935
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 109,363
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 94,246
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 94,246
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 10,382
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 369
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 428
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,469
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,469
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 760
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 760
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 28,183
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 43,693
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 43,693
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 355,442
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 355,441
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 96,672
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 227,112
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 400
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 31,257
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 334,286
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 596
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 81,432
D. Usług (účtová grupa 51) 173,745
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 14,209
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 10,646
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 3,479
4. Koszty społeczne (527, 528) 84
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 858
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 47,718
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 47,718
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 2,416
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 13,312
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 21,155
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 68,011
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,844
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 2,384
2. Pozostałe koszty (562A) 2,384
O. Walutowe straty (563) 32
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 428
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,844
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 18,311
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 4,075
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 4,075
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 14,236
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35704055 TIN: 2020925115 Numer VAT: SK2020925115
 • Zarejestrowana siedziba: ART & PRESS, Nádražná 34/A, 90028, Bratislava
 • Data utworzenia: 02 grudzień 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Róbert Waltera Mlynská 13 Bratislava 841 07 18.12.2014
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Róbert Waltera 6 640 € (100%) Mlynská 13 Bratislava 841 07
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   29.01.2015Nový štatutárny orgán:
   Róbert Waltera Mlynská 13 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 18.12.2014
   28.01.2015Zrušeny spoločníci:
   Ján Kimlíček Kovorobotnícka 22 Bratislava 821 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Kimlíček Kovorobotnícka 22 Bratislava 821 04 Vznik funkcie: 20.07.1998
   Róbert Waltera Mlynská 13 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 20.07.1998
   20.09.2011Nové sidlo:
   Nádražná 34/A Ivanka pri Dunaji 900 28
   19.09.2011Zrušené sidlo:
   Turbínová 1 Bratislava 831 04
   24.05.2005Nové predmety činnosti:
   polygrafická výroba
   11.06.2004Nové obchodné meno:
   ART & PRESS, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Turbínová 1 Bratislava 831 04
   Noví spoločníci:
   Róbert Waltera Mlynská 13 Bratislava 841 07
   Ján Kimlíček Kovorobotnícka 22 Bratislava 821 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ján Kimlíček Kovorobotnícka 22 Bratislava 821 04 Vznik funkcie: 20.07.1998
   Róbert Waltera Mlynská 13 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 20.07.1998
   10.06.2004Zrušené obchodné meno:
   ZV TRADING, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Kovorobotnícka 22 Bratislava 821 04
   Zrušeny spoločníci:
   Ján Kimlíček Kovorobotnícka 22 Bratislava
   Róbert Waltera Mlynská 13 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Kimlíček Kovorobotnícka 22 Bratislava
   Róbert Waltera Mlynská 13 Bratislava
   15.02.1999Noví spoločníci:
   Ján Kimlíček Kovorobotnícka 22 Bratislava
   Róbert Waltera Mlynská 13 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ján Kimlíček Kovorobotnícka 22 Bratislava
   Róbert Waltera Mlynská 13 Bratislava
   14.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Valéria Kimlíčková Slatinská 32 Bratislava 821 07
   Ing. Zdena Walterová Nábr. Ľ. Svobodu 20 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Jozef Hentek Bulíkova 3 Bratislava 851 04
   02.12.1996Nové obchodné meno:
   ZV TRADING, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kovorobotnícka 22 Bratislava 821 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod)
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   reklamná a propagačná činnosť
   prieskum trhu
   Noví spoločníci:
   Valéria Kimlíčková Slatinská 32 Bratislava 821 07
   Ing. Zdena Walterová Nábr. Ľ. Svobodu 20 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Jozef Hentek Bulíkova 3 Bratislava 851 04