Utwórz fakturę

BEL - MIDITECH - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 06.06.2016
Basic information
Nazwa firmy BEL - MIDITECH
PIN 35704241
TIN 2020311876
Numer VAT SK2020311876
Data utworzenia 28 listopad 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba BEL - MIDITECH
90050
Kráľová pri Senci
Financial information
Sprzedaż i dochody 775 293 €
Zysk 467 047 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421903046490
Date of updating data: 06.06.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 803,470
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 20,774
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 10,614
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 10,614
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 10,160
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 10,160
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 782,306
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 13,573
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 13,200
3. Produkty (123) - /194/ 373
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 713,263
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 712,944
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 712,944
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 319
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 55,470
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 4,250
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 51,220
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 390
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 390
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 803,470
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 792,598
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 318,248
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 467,047
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 10,872
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 4
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 4
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 10,868
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 3,209
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,209
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 2,000
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 2,358
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,407
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,950
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -56
Date of updating data: 06.06.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 775,352
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 775,293
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 3,082
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 772,270
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -59
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 176,014
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 71,003
D. Usług (účtová grupa 51) 44,528
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 48,799
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 34,692
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 12,144
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,963
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 708
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 10,017
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 10,017
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 959
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 599,279
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 659,762
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 25
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 12
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 12
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 13
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 243
O. Walutowe straty (563) 50
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 193
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -218
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 599,061
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 132,014
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 132,014
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 467,047
Date of updating data: 06.06.2016
Date of updating data: 06.06.2016