Utwórz fakturę

Elektro - Klíma - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Elektro - Klíma
PIN 35704357
TIN 2020209059
Numer VAT SK2020209059
Data utworzenia 01 styczeń 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Elektro - Klíma
Budatínska 31
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 142 679 €
Zysk 14 021 €
Dane kontaktowe
E-mail info@elektroklima.sk
Telefon(y) 0243435656, 0243635656, 0243635657
Telefon(y) kom. +421905820916, 0905820916, 0918677380
Nr(y) faksu 0243635657
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 56,307
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 55,379
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 1,449
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 1,449
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 27,773
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 27,657
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 27,657
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 116
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 26,157
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 714
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 25,443
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 928
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 928
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 56,307
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 32,423
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 11,099
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 37,070
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -25,971
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 14,021
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 23,884
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 638
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 638
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 16,558
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 723
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 723
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 8,458
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 987
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 811
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,579
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 6,688
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 6,688
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 138,459
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 142,679
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 138,459
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,220
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 125,129
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 55,411
D. Usług (účtová grupa 51) 22,494
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 46,186
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 33,630
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 11,753
4. Koszty społeczne (527, 528) 803
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 654
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 384
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 17,550
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 60,554
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 3
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 3
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,045
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,045
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,042
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 16,508
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,487
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,487
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 14,021
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015