Utwórz fakturę

ALFA-DENT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ALFA-DENT
PIN 35704403
TIN 2020985703
Numer VAT SK2020985703
Data utworzenia 05 grudzień 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ALFA-DENT
Borekova 31
82106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 65 714 €
Zysk 1 942 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421245643061, +421244871111
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 34,052
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 16,100
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 16,100
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 16,100
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 17,952
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 778
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 778
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 15,593
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 15,593
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 15,593
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,581
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,384
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 197
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 34,052
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 12,050
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 284
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 284
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 3,185
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 4,413
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -1,228
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,942
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 22,002
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 18,498
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 6,312
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,312
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,252
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,132
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,067
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 8,735
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,670
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 1,670
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,834
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 65,714
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 65,714
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 53,208
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 12,506
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 61,178
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 11,833
D. Usług (účtová grupa 51) 20,707
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 24,264
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 16,963
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 5,970
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,331
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 606
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 3,768
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 3,768
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 4,536
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 33,174
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,046
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 561
2. Pozostałe koszty (562A) 561
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,485
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,046
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 2,490
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 548
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 548
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 1,942
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35704403 TIN: 2020985703 Numer VAT: SK2020985703
 • Zarejestrowana siedziba: ALFA-DENT, Borekova 31, 82106, Bratislava
 • Data utworzenia: 05 grudzień 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Dipl.z.t. Peter Bondor Čerešňová 3A Chorvátsky Grob 900 25 20.09.2005
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ľudovít Besedič 2 191 € (33%) Železničná 893/3 Stupava 900 31
  Dipl. z. t. Peter Bondor 2 258 € (34%) Chorvátsky Grob 900 25
  Ľuboš Kanávor 2 191 € (33%) Nevädzova 17211/6E Bratislava 821 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   01.05.2013Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   kuriérske služby
   administratívne práce
   Nový štatutárny orgán:
   Dipl.z.t. Peter Bondor Čerešňová 3A Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 20.09.2005
   30.04.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Dipl.z.t. Peter Bondor Javorinka 102 Galanta 924 01 Vznik funkcie: 05.12.1996
   31.12.2008Noví spoločníci:
   Dipl. z. t. Peter Bondor Čerešňová 3A Chorvátsky Grob 900 25
   Ľuboš Kanávor Nevädzova 17211/6E Bratislava 821 01
   30.12.2008Zrušeny spoločníci:
   Dipl. z. t. Peter Bondor Javorinka 102 Galanta 924 01
   Janka Jurkovská Studenohorská 20 Bratislava 841 03
   Ľuboš Kanávor Lotyšská 52 Bratislava 821 06
   20.09.2005Nové sidlo:
   Borekova 31 Bratislava 821 06
   Noví spoločníci:
   Dipl. z. t. Peter Bondor Javorinka 102 Galanta 924 01
   Ľuboš Kanávor Lotyšská 52 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   Dipl.z.t. Peter Bondor Javorinka 102 Galanta 924 01 Vznik funkcie: 05.12.1996
   19.09.2005Zrušené sidlo:
   Zdravotné stredisko Rača, Tbiliská 6 Bratislava 831 06
   Zrušeny spoločníci:
   Dipl. z. t. Peter Bondor Parkova 760 Galanta 924 00
   Ľuboš Kanávor Borekova 31 Bratislava 821 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dipl.z.t. Peter Bondor Parkova 760 Galanta 924 01
   20.09.2004Noví spoločníci:
   Ľudovít Besedič Železničná 893/3 Stupava 900 31
   Dipl. z. t. Peter Bondor Parkova 760 Galanta 924 00
   Janka Jurkovská Studenohorská 20 Bratislava 841 03
   Ľuboš Kanávor Borekova 31 Bratislava 821 06
   19.09.2004Zrušeny spoločníci:
   Ľudovít Besedič Železničná 893/3 Stupava 900 31
   Karol Brányik Ružový háj 1374/40 Dunajská Streda 929 01
   Janka Jurkovská Studenohorská 20 Bratislava 841 03
   Ľuboš Kanávor Borekova 31 Bratislava 821 06
   23.06.2003Noví spoločníci:
   Ľudovít Besedič Železničná 893/3 Stupava 900 31
   22.06.2003Zrušeny spoločníci:
   Ľudovít Besedič Železničná 893/3 Stupava 900 31
   Dipl.z.t. Peter Bondor Parkova 760 Galanta 924 01
   05.02.1999Noví spoločníci:
   Ľudovít Besedič Železničná 893/3 Stupava 900 31
   Dipl.z.t. Peter Bondor Parkova 760 Galanta 924 01
   Karol Brányik Ružový háj 1374/40 Dunajská Streda 929 01
   Janka Jurkovská Studenohorská 20 Bratislava 841 03
   Ľuboš Kanávor Borekova 31 Bratislava 821 06
   04.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Ľudovít Besedič Železničná 893/3 Stupava 900 31
   Dipl.z.t. Peter Bondor Parkova 760 Galanta 924 01
   Karol Brányik Ružový háj 1374/40 Dunajská Streda 929 01
   Janka Jurkovská Studenohorská 20 Bratislava 841 03
   Ľuboš Kanávor Borekova 31 Bratislava 821 06
   05.12.1996Nové obchodné meno:
   ALFA-DENT, spol. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Zdravotné stredisko Rača, Tbiliská 6 Bratislava 831 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie zdravotníckej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v odbore zubná technika
   Noví spoločníci:
   Ľudovít Besedič Železničná 893/3 Stupava 900 31
   Dipl.z.t. Peter Bondor Parkova 760 Galanta 924 01
   Karol Brányik Ružový háj 1374/40 Dunajská Streda 929 01
   Janka Jurkovská Studenohorská 20 Bratislava 841 03
   Ľuboš Kanávor Borekova 31 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Dipl.z.t. Peter Bondor Parkova 760 Galanta 924 01