Utwórz fakturę

STROJSTALEX - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy STROJSTALEX
PIN 35704420
TIN 2020249187
Numer VAT SK2020249187
Data utworzenia 27 listopad 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba STROJSTALEX
Karpatské nám. 8
83106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 473 211 €
Zysk 48 671 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0905245825, 0244872806
Telefon(y) kom. +421911245825
Nr(y) faksu 0244872806
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 78,734
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 26,571
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 26,571
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 10,992
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 587
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 14,992
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 51,563
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 891
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 891
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 28,592
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 21,114
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 21,114
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 7,478
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 22,080
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,141
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 19,939
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 600
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 600
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 78,734
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 48,637
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -7,337
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 48,917
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -56,254
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 48,671
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 30,097
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 30,097
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 8,240
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 8,240
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 8,318
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 13,539
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 473,210
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 473,211
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 466,954
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 6,257
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 410,665
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 160,442
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 6,173
D. Usług (účtová grupa 51) 240,903
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 872
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 2,275
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 2,275
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 62,546
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 65,693
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 23
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 23
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 23
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 891
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1
2. Pozostałe koszty (562A) 1
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 890
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -868
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 61,678
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 13,007
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 13,007
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 48,671
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015