Utwórz fakturę

M.G.L. Servis - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy M.G.L. Servis
PIN 35704446
TIN 2020311887
Data utworzenia 02 grudzień 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba M.G.L. Servis
Hasičská 26
94201
Bratislava
Financial information
Zysk -2 204 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 31,667
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 31,667
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 35,776
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 35,776
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 54,730
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 53,441
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 53,441
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,289
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 -58,839
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 4
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) -58,843
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 31,667
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -259,459
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 209
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 209
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -264,103
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -264,103
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,204
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 291,126
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 649
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 649
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 198,582
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 159,428
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 159,428
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 2,545
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 10,687
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 25,442
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 45,545
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 46,350
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 630
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 0
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 630
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 630
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,354
O. Walutowe straty (563) 2,354
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,724
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -1,724
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -2,204
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4255827.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35704446 TIN: 2020311887
 • Zarejestrowana siedziba: M.G.L. Servis, Hasičská 26, 94201, Bratislava
 • Data utworzenia: 02 grudzień 1996
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   20.12.2000Nové sidlo:
   Hasičská 26 Šurany 942 01
   19.12.2000Zrušené sidlo:
   Mariánska 14 Bratislava 811 08
   05.11.1998Noví spoločníci:
   Ing. Jaroslav Čeri Cintorínska 40 Šurany 942 01
   Ing. Vladimír Magula Mariánska 14 Bratislava 811 08
   04.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jaroslav Čeri Cintorínska 40 Šurany 942 01
   Ing. Vladimír Magula Mariánska 14 Bratislava 811 08
   02.12.1996Nové obchodné meno:
   M.G.L. Servis spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Mariánska 14 Bratislava 811 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   reklamná činnosť
   vydavateľská činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   prenájom a leasing tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   marketingová činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Jaroslav Čeri Cintorínska 40 Šurany 942 01
   Ing. Vladimír Magula Mariánska 14 Bratislava 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jaroslav Čeri Cintorínska 40 Šurany 942 01
   Ing. Vladimír Magula Mariánska 14 Bratislava 811 08