Utwórz fakturę

MIPOR - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy MIPOR
PIN 35704616
TIN 2020265236
Numer VAT SK2020265236
Data utworzenia 09 grudzień 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MIPOR
Mierová 1
82105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 167 279 €
Zysk -40 631 €
Kapitał 333 345 €
Kapitał własny -41 260 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421903242415
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 312,027
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 294,688
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 294,688
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 291,583
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 3,105
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 16,030
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 6,140
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 6,140
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 7,571
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 7,571
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,571
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 2,319
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 806
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,513
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,309
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,309
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 312,027
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -81,891
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 9,958
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 9,958
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -51,218
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 9,822
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -61,040
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -40,631
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 390,168
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 190
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 190
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 389,878
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 2,034
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,034
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 385,571
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 144
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 107
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,012
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 10
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 100
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 100
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 3,750
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 3,750
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 142,339
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 167,279
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 108,339
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 34,000
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 24,940
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 204,371
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 102,159
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 6,226
D. Usług (účtová grupa 51) 24,632
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 4,518
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 3,331
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,172
4. Koszty społeczne (527, 528) 15
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,539
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 28,466
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 28,466
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 28,302
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 5,171
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,358
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -37,092
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 9,322
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,579
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 2,213
2. Pozostałe koszty (562A) 2,213
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 366
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,579
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -39,671
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -40,631
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35704616 TIN: 2020265236 Numer VAT: SK2020265236
 • Zarejestrowana siedziba: MIPOR, Mierová 1, 82105, Bratislava
 • Data utworzenia: 09 grudzień 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Mgr. Viktor Mikulášek Rácova 11 Bratislava 841 03 25.10.2002
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Mgr. Viktor Mikulášek 9 958 € (100%) Rácova 11 Bratislava 841 03
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   23.09.2010Nové predmety činnosti:
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   prípravné práce k realizácii stavby
   dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
   sťahovacie služby
   prenájom hnuteľných vecí
   pohostinská činnosť
   03.02.2005Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním základných služieb
   19.09.2003Noví spoločníci:
   Mgr. Viktor Mikulášek Rácova 11 Bratislava 841 03
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mgr. Viktor Mikulášek Rácova 11 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 25.10.2002
   18.09.2003Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Peter Plučinský Mudroňova 4 Bratislava
   Ing. Jaroslav Širanec Malinová 24 Košice
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Peter Plučinský Mudroňova 4 Bratislava
   04.09.2001Noví spoločníci:
   JUDr. Peter Plučinský Mudroňova 4 Bratislava
   Ing. Jaroslav Širanec Malinová 24 Košice
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Peter Plučinský Mudroňova 4 Bratislava
   03.09.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Ovčiarik Kukučínova 37 Pezinok 902 01
   JUDr. Peter Plučinský Mudroňova 4 Bratislava
   Ing. Vlastimil Vidra Exnárova 14 Bratislava 821 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Milan Ovčiarik Kukučínova 37 Pezinok 902 01
   Ing. Vlastimil Vidra Exnárova 14 Bratislava 821 03
   10.07.2000Nové obchodné meno:
   MIPOR, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Mierová 1 Bratislava 821 05
   Noví spoločníci:
   Ing. Milan Ovčiarik Kukučínova 37 Pezinok 902 01
   Ing. Vlastimil Vidra Exnárova 14 Bratislava 821 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Ovčiarik Kukučínova 37 Pezinok 902 01
   Ing. Vlastimil Vidra Exnárova 14 Bratislava 821 03
   09.07.2000Zrušené obchodné meno:
   SLOVAKIA - CONSULT, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Lubinská 21 Bratislava 811 03
   Zrušeny spoločníci:
   CONTIMET, spol. s r.o. IČO: 17 328 446 Lubinská 21 Bratislava 811 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Pištek Gajova 9 Bratislava
   JUDr. Peter Plučinský Mudroňova 4 Bratislava
   Ing. Tomáš Šimkovic Mudroňova 85/a Bratislava
   28.02.2000Noví spoločníci:
   CONTIMET, spol. s r.o. IČO: 17 328 446 Lubinská 21 Bratislava 811 03
   JUDr. Peter Plučinský Mudroňova 4 Bratislava
   27.02.2000Zrušeny spoločníci:
   CONTIMET, spol. s r.o. IČO: 17 328 446 Lubinská 21 Bratislava 811 03
   JUDr. Peter Plučinský Mudroňova 4 Bratislava
   09.12.1996Nové obchodné meno:
   SLOVAKIA - CONSULT, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Lubinská 21 Bratislava 811 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť
   distribúcia periodickej a neperiodickej tlače
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečné- mu spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť
   Noví spoločníci:
   CONTIMET, spol. s r.o. IČO: 17 328 446 Lubinská 21 Bratislava 811 03
   JUDr. Peter Plučinský Mudroňova 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vladimír Pištek Gajova 9 Bratislava
   JUDr. Peter Plučinský Mudroňova 4 Bratislava
   Ing. Tomáš Šimkovic Mudroňova 85/a Bratislava