Utwórz fakturę

BINAR - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy BINAR
PIN 35704641
TIN 2020969786
Numer VAT SK2020969786
Data utworzenia 09 grudzień 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba BINAR
Hlavná 14
83101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 203 945 €
Zysk 90 703 €
Kapitał 161 849 €
Kapitał własny 3 236 €
Dane kontaktowe
E-mail polak@binar.sk
witryna internetowa http://www.binar.sk
Telefon(y) kom. +421902554311, +421917263245
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 178,086
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 22,525
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 22,525
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 22,525
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 155,561
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 138,471
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 71,745
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 71,745
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 8,000
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 58,726
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 17,090
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 708
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 16,382
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 178,086
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 93,939
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 332
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -3,735
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 93,513
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -97,248
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 90,703
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 84,147
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 398
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 398
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 664
B.II.1. Prawne rezerwy (451A) 664
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 83,085
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 59,032
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 59,032
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 342
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 195
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 23,516
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 203,726
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 203,945
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 201,338
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 2,387
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 220
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 88,228
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 64,500
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 4,038
D. Usług (účtová grupa 51) 8,682
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 6,503
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 4,810
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,693
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 478
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,027
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 115,717
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 126,505
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 252
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 252
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -251
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 115,466
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 24,763
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 24,763
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 90,703
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015