Utwórz fakturę

Reštaurácia "u Floriána" - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 24.09.2015
Basic information
Nazwa firmy Reštaurácia "u Floriána"
PIN 35704748
TIN 2020266116
Data utworzenia 09 grudzień 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Reštaurácia "u Floriána"
Radlinského 27
81107
Bratislava
Financial information
Zysk -480 €
Kapitał 390 €
Kapitał własny -6 480 €
Date of updating data: 24.09.2015
ASSETS 2014
LIABILITIES 2014
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -7,248
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 271,559
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,143
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,143
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -286,109
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -286,109
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -480
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 7,248
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 24
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 24
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 640
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 160
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 160
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 6,584
Date of updating data: 24.09.2015
Income and expenses 2014
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -480
Date of updating data: 24.09.2015