Utwórz fakturę

DELTA 2000 - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy DELTA 2000
PIN 35704870
TIN 2020209125
Numer VAT SK2020209125
Data utworzenia 04 grudzień 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba DELTA 2000
Mandľová 41
85110
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 75 456 €
Zysk -9 495 €
Dane kontaktowe
E-mail delta2000@azet.sk
Telefon(y) kom. +421903413019
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 17,014
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 17,014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 50,137
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 45,324
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,280
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,533
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 67,151
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -9,547
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,622
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -8,313
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -9,495
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 76,698
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 15,628
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 49,678
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 11,955
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 1,858
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,760
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 33,105
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 500
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 10,892
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 75,456
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,371
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 65,630
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 2,100
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,355
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 82,916
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 1,364
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 6,948
C. Usług (účtová grupa 51) 33,873
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 28,166
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,095
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 5,833
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,637
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -7,460
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 24,816
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 13
X. Interesu dochód (662) 13
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 1,086
M. Koszty oprocentowania (562) 660
N. Walutowe straty (563) 1
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 425
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -1,073
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -8,533
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 962
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -9,495
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015