Utwórz fakturę

BISTRO Nejedlého - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 28.06.2016
Basic information
Nazwa firmy BISTRO Nejedlého
PIN 35704896
TIN 2021396553
Numer VAT SK2021396553
Data utworzenia 12 grudzień 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba BISTRO Nejedlého
Nejedlého 4
84102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 121 338 €
Zysk -18 470 €
Kapitał 124 067 €
Kapitał własny -57 178 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421264461310
Date of updating data: 28.06.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 70,420
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 70,420
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,403
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 23,570
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 16,488
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 93,990
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -99,019
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -87,520
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -18,470
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 193,009
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 1,135
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 191,624
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 20,125
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 5,655
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,450
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 161,394
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 250
Date of updating data: 28.06.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 121,338
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 61,893
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 54,256
IV. Aktywacji (účtová grupa 62) 1,938
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 2,500
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 751
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 136,363
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 22,089
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 32,992
C. Usług (účtová grupa 51) 14,427
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 51,404
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 5,898
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 8,615
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 938
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -15,025
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 48,579
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 2,485
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,485
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -2,485
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -17,510
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -18,470
Date of updating data: 28.06.2016
Date of updating data: 28.06.2016
 • PIN :35704896 TIN: 2021396553 Numer VAT: SK2021396553
 • Zarejestrowana siedziba: BISTRO Nejedlého, Nejedlého 4, 84102, Bratislava
 • Data utworzenia: 12 grudzień 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ivan Jakšík konateľ Matejkova 2 Bratislava 841 05 12.06.2006
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  BRITA, a.s. 6 639 € (100%) Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   25.06.2016Noví spoločníci:
   BRITA, a.s. Miletičova 23 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
   24.06.2006Nový štatutárny orgán:
   Ivan Jakšík - konateľ Matejkova 2 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 12.06.2006
   13.08.2001Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   21.12.2000Nové obchodné meno:
   BISTRO Nejedlého, s.r.o.
   12.12.1996Nové sidlo:
   Nejedlého 4 Bratislava 841 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť (bez ubytovacích slu- žieb)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovanie obchodu
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľ- ností