Utwórz fakturę

MariJo - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy MariJo
PIN 35704926
TIN 2020227308
Numer VAT SK2020227308
Data utworzenia 12 grudzień 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MariJo
Račianska 33
83102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 228 548 €
Zysk 12 834 €
Kapitał 58 000 €
Kapitał własny -41 584 €
Dane kontaktowe
E-mail marijo@marijo.sk
witryna internetowa http://www.marijo.sk
Telefon(y) +421244372333
Telefon(y) kom. +421903472333
Nr(y) faksu 0244452929
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 227,400
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 227,400
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 227,400
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 49,171
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 27,770
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,808
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 10,145
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 276,571
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 7,667
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 16,597
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 16,597
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 742
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -22,506
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 12,834
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 268,904
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 235,049
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 32,012
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 23,716
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 2,268
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 5,183
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 845
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,843
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 228,548
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 222,773
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,775
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 196,320
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 45,378
C. Usług (účtová grupa 51) 63,023
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 24,382
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 18,632
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 24,158
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) 3,501
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 17,246
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 32,228
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 114,372
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 17
XII. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 17
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 14,609
M. Koszty oprocentowania (562) 3,736
N. Walutowe straty (563) 3
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 10,870
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -14,592
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 17,636
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 4,802
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 12,834
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35704926 TIN: 2020227308 Numer VAT: SK2020227308
 • Zarejestrowana siedziba: MariJo, Račianska 33, 83102, Bratislava
 • Data utworzenia: 12 grudzień 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Mario Slobodník Trnavská 1941/51 Modra 900 02 01.02.2006
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Mario Slobodník 16 597 € (100%) Trnavská 1941/51 Modra 900 02
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   01.02.2006Noví spoločníci:
   Mario Slobodník Trnavská 1941/51 Modra 900 02
   Nový štatutárny orgán:
   Mario Slobodník Trnavská 1941/51 Modra 900 02
   31.01.2006Zrušeny spoločníci:
   Mario Slobodník Americká 2 Bratislava 831 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mario Slobodník Americká 2 Bratislava 831 02
   29.10.2005Nové predmety činnosti:
   prenájom motorových vozidiel
   17.07.2001Noví spoločníci:
   Mario Slobodník Americká 2 Bratislava 831 02
   16.07.2001Zrušeny spoločníci:
   Mario Slobodník Americká 2 Bratislava 831 02
   11.03.1998Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť v zariadeniach II. skupiny a vo vyšších skupinách
   ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností
   Noví spoločníci:
   Mario Slobodník Americká 2 Bratislava 831 02
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   10.03.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jana Kosírová Rajčianska 26 Bratislava 821 07
   Mario Slobodník Americká 2 Bratislava 831 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jana Kosírová Rajčianska 26 Bratislava 821 07
   12.12.1996Nové obchodné meno:
   MariJo, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Račianska 33 Bratislava 831 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   cestná motorová doprava
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť v nákupe a predaji tovarov, v obchode a službách
   Noví spoločníci:
   Ing. Jana Kosírová Rajčianska 26 Bratislava 821 07
   Mario Slobodník Americká 2 Bratislava 831 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jana Kosírová Rajčianska 26 Bratislava 821 07
   Mario Slobodník Americká 2 Bratislava 831 02