Utwórz fakturę

Prvá strategická - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Prvá strategická
PIN 35705001
TIN 2020958819
Data utworzenia 12 grudzień 1996
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba Prvá strategická
Trnavská cesta 27/B
83104
Bratislava
Financial information
Zysk -850 511 €
Kapitał 12 340 337 €
Kapitał własny 12 329 186 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 13,371,171
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 12,955,445
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 12,955,445
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 11,732,625
3. Inne zbywalne papiery wartościowe i udziały (063A) - /096A/ 1,222,820
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 415,386
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 397,240
3. Własne akcje i akcje własne firmy (252) 397,240
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 18,146
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 239
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 17,907
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 340
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 222
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 118
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 13,371,171
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 13,359,057
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 21,956,835
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 21,956,835
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 2,763,402
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 2,366,162
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 397,240
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) -1,986,531
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) -1,986,531
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -8,524,138
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -8,524,138
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -850,511
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 12,114
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 7,670
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 3,288
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,288
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 2,192
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,196
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 994
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 4,444
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 4,444
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 0
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 39,454
D. Usług (účtová grupa 51) 23,305
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 16,049
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 500
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 11,976
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 3,573
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 100
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -39,454
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -23,305
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 98,947
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 98,943
3. Inne dochody z papierów wartościowych i udziałów (665A) 98,943
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 4
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 4
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 909,523
M. Straty z tytułu utraty wartości aktywów finansowych (+/-) (565) 909,421
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 102
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -810,576
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -850,030
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 481
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 481
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -850,511
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35705001 TIN: 2020958819
 • Zarejestrowana siedziba: Prvá strategická, Trnavská cesta 27/B, 83104, Bratislava
 • Data utworzenia: 12 grudzień 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  JUDr. Vladimír Balaník predseda Kollárova 41 Prešov 080 01 19.06.2014
  Ing. Eva Michalidesová člen Moyšova 4/3494 Bratislava 841 02 19.06.2014
  Ing. Ľubomíra Jambrichová člen Topoľčianska 3 Bratislava 851 05 19.06.2014
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   08.07.2014Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Vladimír Balaník - predseda predstavenstva Kollárova 41 Prešov 080 01 Vznik funkcie: 19.06.2014
   Ing. Eva Michalidesová - člen predstavenstva Moyšova 4/3494 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 19.06.2014
   Ing. Ľubomíra Jambrichová - člen predstavenstva Topoľčianska 3 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 19.06.2014
   07.07.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Vladimír Balaník - predseda predstavenstva Kollárova 41 Prešov 080 01 Vznik funkcie: 30.07.2010
   Ing. Eva Michalidesová - člen predstavenstva Moyšova 4/3494 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 30.07.2010
   Ing. Ľubomíra Jambrichová - člen predstavenstva Topoľčianska 3 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 12.07.2011
   18.08.2012Nové sidlo:
   Trnavská cesta 27/B Bratislava 831 04
   17.08.2012Zrušené sidlo:
   Priemyselná 6 Bratislava 824 90
   29.07.2011Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomíra Jambrichová - člen predstavenstva Topoľčianska 3 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 12.07.2011
   28.07.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomíra Jambrichová - náhradný člen predstavenstva Topoľčianska 3 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 17.01.2011
   26.01.2011Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomíra Jambrichová - náhradný člen predstavenstva Topoľčianska 3 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 17.01.2011
   25.01.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Turček - člen predstavenstva Súmračná 9 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 30.07.2010
   06.09.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Milan Bláha - člen predstavenstva Babuškova 3 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 21.08.2007
   20.08.2010Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Turček - člen predstavenstva Súmračná 9 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 30.07.2010
   JUDr. Vladimír Balaník - predseda predstavenstva Kollárova 41 Prešov 080 01 Vznik funkcie: 30.07.2010
   Ing. Eva Michalidesová - člen predstavenstva Moyšova 4/3494 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 30.07.2010
   19.08.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Vladimír Balaník - predseda predstavenstva Kollárova 41 Prešov 080 01 Vznik funkcie: 11.08.2005
   Ing. Eva Michalidesová - člen predstavenstva Ľ. Fullu 9 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 11.08.2005
   25.09.2007Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Milan Bláha - člen predstavenstva Babuškova 3 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 21.08.2007
   24.09.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Milan Bláha - člen Babuškova 3 Bratislava Vznik funkcie: 12.07.2002
   07.09.2005Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Vladimír Balaník - predseda predstavenstva Kollárova 41 Prešov 080 01 Vznik funkcie: 11.08.2005
   Ing. Eva Michalidesová - člen predstavenstva Ľ. Fullu 9 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 11.08.2005
   06.09.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Ebst - predseda Jiráskova 2 Bratislava
   Ing. Eva Michalidesová - člen Ľ. Fullu 9 Bratislava
   22.10.2002Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Milan Bláha - člen Babuškova 3 Bratislava Vznik funkcie: 12.07.2002
   21.10.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Remák - člen Landauova 34 Bratislava Skončenie funkcie: 28.01.2002
   10.10.2001Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Ebst - predseda Jiráskova 2 Bratislava
   09.10.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Branislav Králik , CSc - predseda Strmy Vŕšok 8102/102 Záhorská Bystrica
   26.06.2000Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Branislav Králik , CSc - predseda Strmy Vŕšok 8102/102 Záhorská Bystrica
   25.06.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Branislav Králik , CSc. - predseda Rustaveliho 16 Bratislava
   12.12.1996Nové obchodné meno:
   Prvá strategická, a.s.
   Nové sidlo:
   Priemyselná 6 Bratislava 824 90
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   sprostredkovateľská činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   PhDr. Branislav Králik , CSc. - predseda Rustaveliho 16 Bratislava
   Ing. Eva Michalidesová - člen Ľ. Fullu 9 Bratislava
   Ing. Ľubomír Remák - člen Landauova 34 Bratislava Skončenie funkcie: 28.01.2002