Utwórz fakturę

L.R. - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 21.01.2016
Basic information
Nazwa firmy L.R.
Stan W likwidacji
PIN 35705132
TIN 2020965584
Numer VAT SK2020965584
Data utworzenia 16 grudzień 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba L.R.
Široká 3
90901
Skalica
Financial information
Sprzedaż i dochody 132 000 €
Zysk -62 147 €
Kapitał 499 373 €
Kapitał własny 34 227 €
Date of updating data: 21.01.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,361
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,361
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 2,361
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 2,361
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,361
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -7,073
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,638
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,638
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 166
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 166
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 48,270
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 299,628
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -251,358
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -62,147
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 9,434
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 9,434
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 0
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 290
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 9,144
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 0
Date of updating data: 21.01.2016
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 132,000
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 132,000
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 132,196
D. Usług (účtová grupa 51) 132,196
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -196
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -196
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 61,951
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 61,951
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -61,951
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -62,147
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -62,147
Date of updating data: 21.01.2016
Date of updating data: 21.01.2016