Utwórz fakturę

SEGUM - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy SEGUM
PIN 35705221
TIN 2020264906
Numer VAT SK2020264906
Data utworzenia 18 grudzień 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SEGUM
Viedenská cesta 5
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 665 625 €
Zysk 65 €
Kapitał 1 117 482 €
Kapitał własny 593 971 €
Dane kontaktowe
E-mail info@segum.eu
Telefon(y) 0346513588, 0346285247
Nr(y) faksu 0346513488
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,111,926
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 724,196
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 325
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 325
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 723,871
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 90,343
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 469,397
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 153,713
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 10,418
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 381,670
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 227,130
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 155,990
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 2,650
3. Produkty (123) - /194/ 36,323
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 32,167
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 797
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 797
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 797
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 115,314
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 115,314
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 115,314
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 38,429
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,420
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 35,009
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 6,060
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 3,689
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,371
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,111,926
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 594,036
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 49,793
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 49,793
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 7,369
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 7,369
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 536,809
2. Inne fundusze (427, 42X) 536,809
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 65
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 517,890
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 115,875
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 104,310
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 11,565
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 237,714
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 77,923
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 77,923
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 30,000
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 18,543
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 11,610
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 14,219
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 85,419
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 4,072
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 4,072
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 160,229
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,562,512
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,665,625
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 123,289
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 1,433,882
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 5,341
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 15,287
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 69,713
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 14,939
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,174
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,650,939
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 84,241
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 911,882
D. Usług (účtová grupa 51) 139,215
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 376,867
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 269,769
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 94,769
4. Koszty społeczne (527, 528) 12,329
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 20,299
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 106,678
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 106,678
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 2,827
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 899
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,031
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 14,686
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 512,174
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 135
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 6
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 6
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 129
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 11,875
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 5,164
2. Pozostałe koszty (562A) 5,164
O. Walutowe straty (563) 2,666
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 4,045
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -11,740
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 2,946
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,881
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,881
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 65
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35705221 TIN: 2020264906 Numer VAT: SK2020264906
 • Zarejestrowana siedziba: SEGUM, Viedenská cesta 5, 85101, Bratislava
 • Data utworzenia: 18 grudzień 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Anton Chvála riaditeľ Bajkalská 12188/5A Bratislava- Nové Mesto 831 04 22.04.2009
  Ing. Peter Chvála Jedľová 14932/29 Banská Bystrica - Podlavice 974 09 29.11.2004
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Anton Chvála 9 959 € (20%) Bajkalská 12188/5A Bratislava- Nové Mesto 831 04
  Ing. Peter Chvála 19 916 € (40%) Jedľová 14932/29 Banská Bystrica - Podlavice 974 09
  Oľga Chválová 9 959 € (20%) Bajkalská 12188/5A Bratislava-Nové Mesto 831 04
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   04.12.2013Noví spoločníci:
   Ing. Anton Chvála Nevská 8378/3 Bratislava-Záhorská Bystrica 841 06
   24.05.2012Nové obchodné meno:
   SEGUM s. r. o.
   23.05.2012Zrušené obchodné meno:
   SEGUM invest s.r.o.
   24.05.2011Nové predmety činnosti:
   výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba
   reklamné a marketingové služby
   fotografické služby
   22.04.2009Noví spoločníci:
   Oľga Chválová Bajkalská 12188/5A Bratislava-Nové Mesto 831 04
   Ing. Peter Chvála Jedľová 14932/29 Banská Bystrica - Podlavice 974 09
   Ing. Anton Chvála Bajkalská 12188/5A Bratislava-Nové Mesto 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Anton Chvála - riaditeľ Bajkalská 12188/5A Bratislava- Nové Mesto 831 04
   Ing. Peter Chvála Jedľová 14932/29 Banská Bystrica - Podlavice 974 09 Vznik funkcie: 29.11.2004
   21.04.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Anton Chvála Topolova 1224/8 Senica 905 01
   Ing. Peter Chvála Čierny chodník 10203/35 Bratislava - Vajnory 831 07
   Oľga Chválová Topoľova 1224 Senica
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Anton Chvála - riaditeľ Topoľova 1224 Senica
   Ing. Peter Chvála Čierny chodník 10203/35 Bratislava - Vajnory Vznik funkcie: 29.11.2004
   16.11.2005Noví spoločníci:
   Ing. Anton Chvála Topolova 1224/8 Senica 905 01
   Ing. Peter Chvála Čierny chodník 10203/35 Bratislava - Vajnory 831 07
   15.11.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Chvála Čierny chodník 10203/35 Bratislava - Vajnory
   08.12.2004Noví spoločníci:
   Ing. Peter Chvála Čierny chodník 10203/35 Bratislava - Vajnory
   Oľga Chválová Topoľova 1224 Senica
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Chvála Čierny chodník 10203/35 Bratislava - Vajnory Vznik funkcie: 29.11.2004
   07.12.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Chvála Čierny chodník 10203/35 Bratislava - Vajnory
   Oľga Chválová Topoľova 1224 Senica
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Miroslav Halaj , PhD. 305 Korytárky
   28.10.2003Nové predmety činnosti:
   výroba čalúnených výrobkov.
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Chvála Čierny chodník 10203/35 Bratislava - Vajnory
   Oľga Chválová Topoľova 1224 Senica
   27.10.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Chvála Čierny chodník 10203/35 Bratislava - Vajnory
   Oľga Chválová Topoľova 1224 Senica
   12.12.2001Nové obchodné meno:
   SEGUM invest s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Chvála Čierny chodník 10203/35 Bratislava - Vajnory
   Oľga Chválová Topoľova 1224 Senica
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mgr. Miroslav Halaj , PhD. 305 Korytárky
   11.12.2001Zrušené obchodné meno:
   S.G. INVEST s.r.o.
   Zrušeny predmety činnosti:
   výroba upínadiel, skrutiek, reťazí a pružín
   Zrušeny spoločníci:
   Oľga Chválová Topoľova 1224 Senica
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   10.04.2001Nové sidlo:
   Viedenská cesta 5 Bratislava 851 01
   09.04.2001Zrušené sidlo:
   Cukrova 14 Bratislava 811 08
   06.07.1998Nové sidlo:
   Cukrova 14 Bratislava 811 08
   Nové predmety činnosti:
   výroba textilných materiálov impregnovaných, potiahnutých alebo laminovaných plastami /gumokokos/
   výroba a šitie matracov z čaluníckych materiálov
   výroba upínadiel, skrutiek, reťazí a pružín
   Noví spoločníci:
   Oľga Chválová Topoľova 1224 Senica
   05.07.1998Zrušené sidlo:
   Gorkého 5 Bratislava 811 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Anton Chvála Topoľová 1224 Senica
   30.10.1997Noví spoločníci:
   Ing. Anton Chvála Topoľová 1224 Senica
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Anton Chvála - riaditeľ Topoľova 1224 Senica
   29.10.1997Zrušeny spoločníci:
   E. - L. MANAGERING, s.r.o IČO: 17 327 202 Gorkého 5 Bratislava
   SEGUM s.r.o IČO: 31 586 911 Železničná 355 Senica
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Anton Chvála Topoľova 1224 Senica
   18.12.1996Nové obchodné meno:
   S.G. INVEST s.r.o.
   Nové sidlo:
   Gorkého 5 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   E. - L. MANAGERING, s.r.o IČO: 17 327 202 Gorkého 5 Bratislava
   SEGUM s.r.o IČO: 31 586 911 Železničná 355 Senica
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Anton Chvála Topoľova 1224 Senica