Utwórz fakturę

NADAMED - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy NADAMED
PIN 35705302
TIN 2021007538
Numer VAT SK2021007538
Data utworzenia 18 grudzień 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba NADAMED
Pavla Horova 14
84107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 61 924 €
Zysk -8 776 €
Kapitał 78 670 €
Kapitał własny 46 864 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0264537721, 0264779632
Nr(y) faksu 0264537723
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 64,902
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 45,691
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 45,691
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 41,832
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 3,058
9. Utrata wartości nabytych aktywów (+/- 097) +/- 098 801
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 19,064
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 3,470
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 3,470
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,470
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 15,594
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 6,239
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 9,355
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 147
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 147
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 64,902
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 38,088
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 9,958
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 9,958
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 996
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 996
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 35,910
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 35,910
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -8,776
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 26,814
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 26,631
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 3,021
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,021
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 27,022
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 142
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 43
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) -3,597
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 183
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 183
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 61,926
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 61,924
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 61,924
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 68,892
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 18,173
D. Usług (účtová grupa 51) 26,613
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 2,214
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,848
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 366
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,334
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 5,871
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 5,871
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 14,687
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -6,968
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 17,138
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 850
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 850
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -848
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -7,816
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -8,776
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35705302 TIN: 2021007538 Numer VAT: SK2021007538
 • Zarejestrowana siedziba: NADAMED, Pavla Horova 14, 84107, Bratislava
 • Data utworzenia: 18 grudzień 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  MUDr. Agnesa Schmidtová Kudláková 1 Bratislava 841 01 18.12.1996
  PharmDr. Karol Kandráč Radvanská 19 Bratislava 811 01 19.12.2001
  MUDr. Zora Bertoldová Rontgénova 14 Bratislava 851 01 21.04.2012
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  MUDr. Agnesa Schmidtová 996 € (10%) Kudláková 1 Bratislava 841 01
  PharmDr. Karol Kandráč 996 € (10%) Radvanská 19 Bratislava 811 01
  MUDr. Zdenka Vlachová 996 € (10%) Bratislava 841 05
  MUDr .Zora Bertoldová 996 € (10%) Bratislava 851 01
  MUDr. Adriana Smreková 996 € (10%) Bratislava 811 01
  MUDr. Alozia Buchtová 996 € (10%) Bratislava 841 02
  MUDr. Marta Fleischerová 996 € (10%) Bratislava 841 07
  MUDr Lívia Baumanová 996 € (10%) Istrijská 8 Bratislava 841 07
  MUDr. Viera Hajdáková 996 € (10%) Hlaváčikova 15 Bratislava 811 01
  MUDr. Igor Guliš 996 € (10%) Bratislava 841 07
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   23.05.2012Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Zora Bertoldová Rontgénova 14 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 21.04.2012
   22.05.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Zdenka Vlachová Pod Rovnicami 29 Bratislava 841 05
   19.12.2001Nové sidlo:
   Pavla Horova 14 Bratislava 841 07
   Noví spoločníci:
   MUDr. Viera Hajdáková Hlaváčikova 15 Bratislava 811 01
   MUDr. Igor Guliš Pavla Horova 13 Bratislava 841 07
   Nový štatutárny orgán:
   PharmDr. Karol Kandráč Radvanská 19 Bratislava 811 01
   18.12.2001Zrušené sidlo:
   Pod Rovnicami 29 Bratislava 841 01
   Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Eva Matejková Pod Záhradami 62 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   PharmDr. Karol Kandráč Budovateľská 11 Bratislava 821 08
   19.08.1998Noví spoločníci:
   PharmDr. Karol Kandráč Radvanská 19 Bratislava 811 01
   MUDr. Zdenka Vlachová Pod Rovnicami 29 Bratislava 841 05
   MUDr. Agnesa Schmidtová Kudláková 1 Bratislava 841 01
   MUDr .Zora Bertoldová Röntgénova 14 Bratislava 851 01
   MUDr. Adriana Smreková Matúšová 2 Bratislava 811 01
   MUDr. Alozia Buchtová Saratovská 7 Bratislava 841 02
   MUDr. Marta Fleischerová Eisnerova 40 Bratislava 841 07
   MUDr Lívia Baumanová Istrijská 8 Bratislava 841 07
   MUDr. Eva Matejková Pod Záhradami 62 Bratislava 841 01
   18.08.1998Zrušeny spoločníci:
   MUDr Lívia Baumanová Istrijská 8 Bratislava 841 07
   MUDr .Zora Bertoldová Röntgénova 14 Bratislava 851 01
   MUDr. Alozia Buchtová Saratovská 7 Bratislava 841 02
   MUDr. Marta Fleischerová Eisnerova 40 Bratislava 841 07
   PharmDr. Karol Kandráč Budovateľská 11 Bratislava 821 08
   MUDr. Eva Matejková Pod Záhradami 62 Bratislava 841 01
   MUDr. Agnesa Schmidtová Kudláková 1 Bratislava 841 01
   MUDr. Adriana Smreková Matúšová 2 Bratislava 811 01
   MUDr. Zdenka Vlachová Pod Rovnicami 29 Bratislava 841 05
   18.12.1996Nové obchodné meno:
   NADAMED, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pod Rovnicami 29 Bratislava 841 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   usporiadavanie a technicko- organizačné zabezpečovanie seminárov, školení a iných odborných akcií v oblasti zdravotnej starostlivosti
   kúpa tovaru na čely jeho ďalšieho predaja inému prevádzkovateľovi živnosti (veľkoobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   MUDr Lívia Baumanová Istrijská 8 Bratislava 841 07
   MUDr .Zora Bertoldová Röntgénova 14 Bratislava 851 01
   MUDr. Alozia Buchtová Saratovská 7 Bratislava 841 02
   MUDr. Marta Fleischerová Eisnerova 40 Bratislava 841 07
   PharmDr. Karol Kandráč Budovateľská 11 Bratislava 821 08
   MUDr. Eva Matejková Pod Záhradami 62 Bratislava 841 01
   MUDr. Agnesa Schmidtová Kudláková 1 Bratislava 841 01
   MUDr. Adriana Smreková Matúšová 2 Bratislava 811 01
   MUDr. Zdenka Vlachová Pod Rovnicami 29 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   MUDr. Agnesa Schmidtová Kudláková 1 Bratislava 841 01
   PharmDr. Karol Kandráč Budovateľská 11 Bratislava 821 08
   MUDr. Zdenka Vlachová Pod Rovnicami 29 Bratislava 841 05