Utwórz fakturę

Brano Slovakia - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Brano Slovakia
PIN 35705329
TIN 2020227132
Numer VAT SK2020227132
Data utworzenia 02 styczeń 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Brano Slovakia
Rybničná 40/a
83107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 680 229 €
Zysk 12 263 €
Kapitał 641 769 €
Kapitał własny 404 604 €
Dane kontaktowe
E-mail brano@branoslovakia.sk
Telefon(y) 0244883362, 0255569731
Nr(y) faksu 0244883384
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 629,314
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 253,359
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 253,359
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 51,119
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 202,240
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 375,556
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 196,208
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 196,208
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 134,295
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 134,295
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 134,295
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 45,053
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 23,059
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 21,994
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 399
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 399
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 629,314
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 416,867
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 56,430
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 56,430
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 5,643
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 5,643
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 342,531
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 342,531
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 12,263
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 212,447
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 487
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 487
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 77,385
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 67,340
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 67,340
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 1,127
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,561
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,592
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,765
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 700
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 700
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 133,875
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 680,229
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 680,229
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 680,229
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 659,575
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 542,671
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 7,187
D. Usług (účtová grupa 51) 36,952
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 61,655
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 43,681
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 15,289
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,685
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,258
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 7,200
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 7,200
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,652
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 20,654
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 93,419
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 5,512
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 3,774
2. Pozostałe koszty (562A) 3,774
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,738
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -5,511
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 15,143
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 12,263
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35705329 TIN: 2020227132 Numer VAT: SK2020227132
 • Zarejestrowana siedziba: Brano Slovakia, Rybničná 40/a, 83107, Bratislava
 • Data utworzenia: 02 styczeń 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Roman Broniš Na pasekách 22 Bratislava 03.01.1997
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Roman Broniš 9 593 € (17%) Na pasekách 22 Bratislava
  BRANO GROUP, a.s. 37 244 € (66%) Hradec nad Moravicí Česká republika
  Drahomíra Kamenistá 9 593 € (17%) Dopravná 20 Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   18.07.2001Nové sidlo:
   Rybničná 40/a Bratislava 831 07
   Noví spoločníci:
   BRANO GROUP, a.s. IČO: 64 609 898 Opavská Hradec nad Moravicí Česká republika
   17.07.2001Zrušené sidlo:
   Na pasekách 22 Bratislava 831 06
   Zrušeny spoločníci:
   New Brano, a.s. IČO: 64 609 898 Opavská Hradec nad Moravicí Česká republika
   24.06.1998Noví spoločníci:
   Ing. Roman Broniš Na pasekách 22 Bratislava
   Drahomíra Kamenistá Dopravná 20 Bratislava
   New Brano, a.s. IČO: 64 609 898 Opavská Hradec nad Moravicí Česká republika
   23.06.1998Zrušeny spoločníci:
   New Brano, a.s. IČO: 64 609 898 Opavská Hradec nad Moravicí Česká republika
   Ing. Roman Broniš Na pasekách 22 Bratislava
   Drahomíra Kamenistá Dopravná 20 Bratislava
   03.01.1997Nové obchodné meno:
   Brano Slovakia s.r.o.
   Nové sidlo:
   Na pasekách 22 Bratislava 831 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti - veľkoobchod
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   New Brano, a.s. IČO: 64 609 898 Opavská Hradec nad Moravicí Česká republika
   Ing. Roman Broniš Na pasekách 22 Bratislava
   Drahomíra Kamenistá Dopravná 20 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Roman Broniš Na pasekách 22 Bratislava