Utwórz fakturę

I. E. systems - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 11.11.2016
Basic information
Nazwa firmy I. E. systems
PIN 35705337
TIN 2020972217
Numer VAT SK2020972217
Data utworzenia 18 grudzień 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba I. E. systems
Galvaniho 6
82104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 905 223 €
Zysk 43 010 €
Kapitał 492 118 €
Kapitał własny 49 307 €
Dane kontaktowe
E-mail milan.juraska@gmail.com
Telefon(y) 0903828468
Date of updating data: 11.11.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 45,393
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 45,393
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 45,393
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 1,325,959
4. Utrata wartości nabytych aktywów (+/- 097 ) - /+/- 098/ 310
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 473,594
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 791,305
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 20,237
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 1,371,352
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 134,359
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 84,046
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 43,010
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,236,993
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 98
B.III. Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 102,477
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 1,072,962
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,067,781
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 1,353
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,828
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 61,456
Date of updating data: 11.11.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 2,905,223
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 2,419,957
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 469,401
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 6,250
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,615
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 2,817,392
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 2,262,789
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 9,965
C. Usług (účtová grupa 51) 502,324
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 17,168
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,423
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 17,088
G. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 2,974
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,661
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 87,831
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 114,280
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 19,225
X. Interesu dochód (662) 10,741
XII. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 8,484
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 48,295
M. Koszty oprocentowania (562) 34,292
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 14,003
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -29,070
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 58,761
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 15,751
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 43,010
Date of updating data: 11.11.2016
Date of updating data: 11.11.2016