Utwórz fakturę

PK TRADING - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy PK TRADING
PIN 35705345
TIN 2020209048
Numer VAT SK2020209048
Data utworzenia 18 grudzień 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PK TRADING
Štúrova 13
93401
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 34 976 €
Zysk -17 377 €
Kapitał 206 900 €
Kapitał własny -24 431 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0366224064, 0908739223
Telefon(y) kom. 0908739223
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 190,243
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 152,801
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 152,801
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 127,680
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 17,818
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 7,303
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 37,409
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 9,606
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 3,422
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 6,184
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 834
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 800
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 800
6. Ubezpieczenia społecznego (336) - /391A/ 34
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 26,969
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 26,789
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 180
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 33
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 33
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 190,243
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -41,809
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,638
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,638
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 340
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 340
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -31,410
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 3,297
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -34,707
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -17,377
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 232,052
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 232,047
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 340
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 340
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 229,420
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 201
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 27
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,010
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 49
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 5
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 34,975
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 34,976
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 34,974
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 50,986
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 15,725
D. Usług (účtová grupa 51) 4,828
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 3,764
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 2,798
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 966
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 311
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 26,212
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 26,212
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 146
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -16,010
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 14,421
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 407
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 407
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -407
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -16,417
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -17,377
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35705345 TIN: 2020209048 Numer VAT: SK2020209048
 • Zarejestrowana siedziba: PK TRADING, Štúrova 13, 93401, Bratislava
 • Data utworzenia: 18 grudzień 1996
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   14.08.2000Nové sidlo:
   Štúrova 13 Levice 934 01
   13.08.2000Zrušené sidlo:
   Wolkrova 2/A Bratislava 851 01
   09.03.1999Noví spoločníci:
   Kevin Kotrus ul. 29. augusta 19 Levice
   Paul Bordas 6172 Riverboat Drive Stuart Florida 349 97 Spojené štáty americké
   08.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Kevin Kotrus ul. 29. augusta 19 Levice
   Paul Bordas 6172 Riverboat Drive Stuart Florida 349 97 Spojené štáty americké
   18.12.1996Nové obchodné meno:
   PK TRADING, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Wolkrova 2/A Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Kevin Kotrus ul. 29. augusta 19 Levice
   Paul Bordas 6172 Riverboat Drive Stuart Florida 349 97 Spojené štáty americké
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Kevin Kotrus ul. 29. augusta 19 Levice