Utwórz fakturę

Grafobal Group Golf Resort - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Grafobal Group Golf Resort
PIN 35705353
TIN 2020991126
Data utworzenia 18 grudzień 1996
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba Grafobal Group Golf Resort
Mazúrova 2
90987
Bratislava
Financial information
Zysk -2 867 €
Kapitał 2 177 362 €
Kapitał własny 194 917 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 2,340,172
A.II.1. Gruntów i budynków (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 2,340,172
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 325,697
4. Utrata wartości nabytych aktywów (+/- 097 ) - /+/- 098/ 281,800
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 43,897
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 2,665,869
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 681,593
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 700,000
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 700,000
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -15,540
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -2,867
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,984,276
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 1,981,548
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 2,228
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,748
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 500
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 2,349
C. Usług (účtová grupa 51) 2,349
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -2,349
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -2,349
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 4
X. Interesu dochód (662) 4
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 41
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 41
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -37
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -2,386
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 481
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -2,867
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4236475.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35705353 TIN: 2020991126
 • Zarejestrowana siedziba: Grafobal Group Golf Resort, Mazúrova 2, 90987, Bratislava
 • Data utworzenia: 18 grudzień 1996
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   24.06.2010Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Ivan Kmotrík - predseda Tolstého 849/5 Bratislava - Staré Mesto 811 06 Vznik funkcie: 10.05.2010
   23.06.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Ivan Komotrík - predseda Tolstého 849/5 Bratislava - Staré Mesto 811 06 Vznik funkcie: 10.05.2010
   09.06.2010Nové obchodné meno:
   Grafobal Group Golf Resort a. s.
   Nové sidlo:
   Mazúrova 2 Skalica 909 87
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
   prieskum trhu a verejnej mienky
   prenájom hnuteľných vecí
   prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   nepravidelná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktoré majú okrem miesta pre vodiča najviac 8 miest na sedenie
   poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
   finančný lízing
   faktoring a forfaiting
   správa bytového alebo nebytového fondu
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   prevádzkovanie športových zariadení
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Horváth - podpredseda Duklianska 59 Skalica 909 01 Vznik funkcie: 10.05.2010
   Ing. Ladislav Haspel - člen Bôrik 7A/6881 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 10.05.2010
   Roman Jankovič - člen Kláštorská 2418/22 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 10.05.2010
   JUDr. Dušan Repák - člen Gajova 2529/9 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 10.05.2010
   PhDr. Ivan Komotrík - predseda Tolstého 849/5 Bratislava - Staré Mesto 811 06 Vznik funkcie: 10.05.2010
   08.06.2010Zrušené obchodné meno:
   MLADÉ LETÁ a.s.
   Zrušené sidlo:
   Sasinkova 5 Bratislava 811 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mária Kozáková - predseda predstavenstva Poľnohospodárska 32 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 31.05.2007
   Mária Kuljačková - člen predstavenstva Beniaková 3086/1 Bratislava Vznik funkcie: 18.12.1996
   Darina Töröková - člen predstavenstva Ďurgalova 3543/3 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 18.12.1996
   11.08.2007Nový štatutárny orgán:
   Mária Kozáková - predseda predstavenstva Poľnohospodárska 32 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 31.05.2007
   10.08.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Mária Sedláková - predseda predstavenstva Gorkého 13 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 24.04.2003
   17.03.2007Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Mária Sedláková - predseda predstavenstva Gorkého 13 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 24.04.2003
   16.03.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Mária Sedláková - predseda predstavenstva Martinengova 4878/12 Bratislava Vznik funkcie: 24.04.2003
   15.11.2006Nový štatutárny orgán:
   Darina Töröková - člen predstavenstva Ďurgalova 3543/3 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 18.12.1996
   14.11.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Darina Töröková - člen predstavenstva Kozia 11 Bratislava Vznik funkcie: 18.12.1996
   14.11.2003Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Mária Sedláková - predseda predstavenstva Martinengova 4878/12 Bratislava Vznik funkcie: 24.04.2003
   13.11.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslav Jankovič - predseda predstavenstva Starhradská 8 Bratislava Vznik funkcie: 18.12.1996 Skončenie funkcie: 24.04.2003
   22.04.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslav Jankovič - predseda predstavenstva Starhradská 8 Bratislava Vznik funkcie: 18.12.1996 Skončenie funkcie: 24.04.2003
   Mária Kuljačková - člen predstavenstva Beniaková 3086/1 Bratislava Vznik funkcie: 18.12.1996
   Darina Töröková - člen predstavenstva Kozia 11 Bratislava Vznik funkcie: 18.12.1996
   21.04.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslav Jankovič - predseda predstavenstva Starhradská 8 Bratislava
   Mária Kuljačková - člen predstavenstva Beniaková 3086/1 Bratislava
   Darina Töröková - člen predstavenstva Kozia 11 Bratislava
   18.12.1996Nové obchodné meno:
   MLADÉ LETÁ a.s.
   Nové sidlo:
   Sasinkova 5 Bratislava 811 08
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   reklamná, propagačná a vydavateľská činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj všetkých druhov tovarov
   nákup, predaj a prenájom nehnuteľností
   management a marketing v obchode
   organizovanie výstav tovaru, veľtrhov a príležitostných spoločenských podujatí
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Jaroslav Jankovič - predseda predstavenstva Starhradská 8 Bratislava
   Mária Kuljačková - člen predstavenstva Beniaková 3086/1 Bratislava
   Darina Töröková - člen predstavenstva Kozia 11 Bratislava