Utwórz fakturę

ZDROJ - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ZDROJ
PIN 35705388
TIN 2020249198
Numer VAT SK2020249198
Data utworzenia 19 grudzień 1996
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba ZDROJ
Krížna 44
82108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 311 451 €
Zysk -39 822 €
Kapitał 2 489 299 €
Kapitał własny 2 026 667 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421255577113, +421255562730, +421255422142
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,449,789
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 2,358,623
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 2,358,623
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 943,345
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 1,203,625
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 98,203
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 113,450
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 90,973
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 88,158
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 88,158
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 2,086
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,303
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,303
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 133
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 650
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 729
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 729
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 193
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 193
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,449,789
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,986,845
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 2,354,403
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 2,354,403
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 230,780
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 45,333
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 45,333
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -603,849
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -603,849
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -39,822
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 461,488
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 45,762
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 11
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 45,751
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 392,009
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 77,358
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 77,358
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 311,598
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,640
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 978
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 378
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 57
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 2,260
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 2,260
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 21,457
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 1,456
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 1,456
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 311,452
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 311,451
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 311,451
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 337,828
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 38,822
D. Usług (účtová grupa 51) 110,917
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 38,402
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 27,302
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 8,372
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,728
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 20,538
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 78,108
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 78,108
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 51,041
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -26,377
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 161,712
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,228
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,283
2. Pozostałe koszty (562A) 1,283
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 945
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,228
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -28,605
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 11,217
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 3,283
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 7,934
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -39,822
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35705388 TIN: 2020249198 Numer VAT: SK2020249198
 • Zarejestrowana siedziba: ZDROJ, Krížna 44, 82108, Bratislava
 • Data utworzenia: 19 grudzień 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Vladimír Rusnák predseda Vrbovská cesta 4238/112 Piešťany 921 01 30.04.2008
  Kvetoslava Obuchová člen Jachtárska 7241/39 Piešťany 921 01 30.04.2008
  Martina Lučkaničová člen Vážska 3568/35 Piešťany 921 01 30.04.2008
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   16.10.2009Nové obchodné meno:
   ZDROJ, a. s.
   Nový štatutárny orgán:
   Kvetoslava Obuchová - člen Jachtárska 7241/39 Piešťany 921 01 Vznik funkcie: 30.04.2008
   15.10.2009Zrušené obchodné meno:
   ZÁPADOSLOVENSKÝ ZDROJ, a.s.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Kvetoslava Obuchová - člen Javorová 2771/9 Piešťany 921 01 Vznik funkcie: 30.04.2008
   08.05.2008Nový štatutárny orgán:
   Vladimír Rusnák - predseda Vrbovská cesta 4238/112 Piešťany 921 01 Vznik funkcie: 30.04.2008
   Martina Lučkaničová - člen Vážska 3568/35 Piešťany 921 01 Vznik funkcie: 30.04.2008
   Kvetoslava Obuchová - člen Javorová 2771/9 Piešťany 921 01 Vznik funkcie: 30.04.2008
   07.05.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Richter - predseda Magurská 8 Bratislava Vznik funkcie: 24.11.1998
   Ing. Peter Strapák - člen Šancova 21 Bratislava Vznik funkcie: 24.11.1998
   Roman Vyňuchal - člen Kapicova 5 Bratislava Vznik funkcie: 24.11.1998
   30.04.2003Nové sidlo:
   Krížna 44 Bratislava 821 08
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
   prenájom stavebných strojov a zariadení
   činnosť ekonomických a organizačných poradcov
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Tomáš Richter - predseda Magurská 8 Bratislava Vznik funkcie: 24.11.1998
   Ing. Peter Strapák - člen Šancova 21 Bratislava Vznik funkcie: 24.11.1998
   Roman Vyňuchal - člen Kapicova 5 Bratislava Vznik funkcie: 24.11.1998
   29.04.2003Zrušené sidlo:
   Krížna 44 Bratislava 824 85
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Tomáš Richter - predseda Šustekova 27 Bratislava
   Ing. Peter Strapák - člen Šancova 21 Bratislava
   Roman Vyňuchal - člen Kapicova 5 Bratislava
   01.02.2000Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Richter - predseda Šustekova 27 Bratislava
   Ing. Peter Strapák - člen Šancova 21 Bratislava
   Roman Vyňuchal - člen Kapicova 5 Bratislava
   31.01.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Anton Gregor Šancova 82 Bratislava 811 05
   Ing. Stanislav Sobota Cajlanská 83 Pezinok 902 01
   Ing. Peter Strapák Šancova 21 Bratislava 831 04
   02.02.1998Nový štatutárny orgán:
   Ing. Anton Gregor Šancova 82 Bratislava 811 05
   Ing. Stanislav Sobota Cajlanská 83 Pezinok 902 01
   Ing. Peter Strapák Šancova 21 Bratislava 831 04
   01.02.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marcela Hubková Líščie Nivy 2 Bratislava 821 08
   Ing. Vladimír Peško Račianska 161 Bratislava 831 05
   Branislav Šmalinský 397 Boleráz 919 08
   19.12.1996Nové obchodné meno:
   ZÁPADOSLOVENSKÝ ZDROJ, a.s.
   Nové sidlo:
   Krížna 44 Bratislava 824 85
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   maloobchodná a veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Marcela Hubková Líščie Nivy 2 Bratislava 821 08
   Ing. Vladimír Peško Račianska 161 Bratislava 831 05
   Branislav Šmalinský 397 Boleráz 919 08