Utwórz fakturę

EBR SERVICES - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy EBR SERVICES
PIN 35705396
TIN 2020265896
Numer VAT SK2020265896
Data utworzenia 18 grudzień 1996
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba EBR SERVICES
Sasinkova 5
81108
Bratislava
Financial information
Zysk -1 679 €
Kapitał 32 569 €
Kapitał własny 32 180 €
Dane kontaktowe
E-mail customer@ebr.services
Telefon(y) kom. +421911403725
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 32,650
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 32,227
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 423
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 32,650
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 30,501
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 33,194
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 33,194
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 664
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -1,678
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,679
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 2,149
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 1,347
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 387
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 4
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 798
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 648
C. Usług (účtová grupa 51) 580
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 66
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -648
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -580
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 71
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 71
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -71
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -719
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -1,679
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35705396 TIN: 2020265896 Numer VAT: SK2020265896
 • Zarejestrowana siedziba: EBR SERVICES, Sasinkova 5, 81108, Bratislava
 • Data utworzenia: 18 grudzień 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  PhDr. Pavel Komorník, M.B.A. predseda Havelkova 2825/8 Bratislava 841 03 10.10.2014
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   20.12.2014Nové predmety činnosti:
   Sprostredkovateľská činnosť v oblasti stravovania
   Sprostredkovanie stravovania formou stravných lístkov v sieti zmluvných partnerov
   Zabezpečovanie stravovania formou stravných lístkov v sietí stravovacích zariadení
   06.11.2014Nové obchodné meno:
   EBR SERVICES a. s.
   Nové predmety činnosti:
   prieskum trhu a verejnej mienky
   prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
   administratívne služby
   služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
   Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Pavel Komorník , M.B.A. - predseda predstavenstva Havelkova 2825/8 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 10.10.2014
   05.11.2014Zrušené obchodné meno:
   SLOVENSKÉ PEDAGOGICKÉ NAKLADATEĽSTVO a.s.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mária Kuljačková - člen predstavenstva Beniaková 3086/1 Bratislava Vznik funkcie: 18.12.1996
   Ing. Viera Olijášová - člen predstavenstva Strmý vŕšok 31 Bratislava - Záhorská Bystrica 841 06 Vznik funkcie: 31.05.2007
   Darina Töröková - predseda predstavenstva Ďurgalova 3543/3 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 31.05.2007
   11.08.2007Nový štatutárny orgán:
   Ing. Viera Olijášová - člen predstavenstva Strmý vŕšok 31 Bratislava - Záhorská Bystrica 841 06 Vznik funkcie: 31.05.2007
   Darina Töröková - predseda predstavenstva Ďurgalova 3543/3 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 31.05.2007
   10.08.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jana Figurová - člen predstavenstva Jabloňova 8 Šamorín Vznik funkcie: 29.10.2001
   Mgr. Mária Sedláková - predseda predstavenstva Gorkého 13 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 01.01.2003
   16.03.2007Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Mária Sedláková - predseda predstavenstva Gorkého 13 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 01.01.2003
   15.03.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Mária Sedláková - predseda predstavenstva Martinengova 4878/12 Bratislava Vznik funkcie: 01.01.2003
   18.07.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jana Figurová - člen predstavenstva Jabloňova 8 Šamorín Vznik funkcie: 29.10.2001
   Mária Kuljačková - člen predstavenstva Beniaková 3086/1 Bratislava Vznik funkcie: 18.12.1996
   Mgr. Mária Sedláková - predseda predstavenstva Martinengova 4878/12 Bratislava Vznik funkcie: 01.01.2003
   17.07.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jana Figurová - člen predstavenstva Jabloňova 8 Šamorín
   Mária Kuljačková - člen predstavenstva Beniaková 3086/1 Bratislava
   Darina Töröková - predseda predstavenstva Kozia 11 Bratislava
   10.12.2001Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jana Figurová - člen predstavenstva Jabloňova 8 Šamorín
   Darina Töröková - predseda predstavenstva Kozia 11 Bratislava
   09.12.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. František Martinka - predseda predstavenstva K.Adlera 9 Bratislava
   Ing. Kristína Nemcová - člen predstavenstva Palkovičova 8 Bratislava
   18.12.1996Nové obchodné meno:
   SLOVENSKÉ PEDAGOGICKÉ NAKLADATEĽSTVO a.s.
   Nové sidlo:
   Sasinkova 5 Bratislava 811 08
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   vydávanie periodických a neperiodických publikácií
   organizačno - technické zabezpečovanie polygrafickej vývoby
   reklamná, propagačná a vydavateľsko - nakladateľská činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj všetkých druhov tovarov
   nákup, predaj a prenájom nehnuteľností
   management a marketing v obchode
   organizovanie výstav tovaru, veľtrhov a príležitostných spoločenských podujatí
   leasingová činnosť
   sprostredkovateľská činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Mária Kuljačková - člen predstavenstva Beniaková 3086/1 Bratislava
   Ing. František Martinka - predseda predstavenstva K.Adlera 9 Bratislava
   Ing. Kristína Nemcová - člen predstavenstva Palkovičova 8 Bratislava