Utwórz fakturę

SPACEDAT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.10.2016
Basic information
Nazwa firmy SPACEDAT
Stan W likwidacji
PIN 35705523
TIN 2020974703
Data utworzenia 20 grudzień 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SPACEDAT
Líščie Nivy 10
82108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 200 €
Zysk -452 €
Kapitał 14 042 €
Kapitał własny 14 042 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0908774639
Telefon(y) kom. 0908774639
Date of updating data: 25.10.2016
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 13,319
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 13,319
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 13,319
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 12,839
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 7,037
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 7,037
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 545
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 5,709
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -452
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 480
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 480
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
Date of updating data: 25.10.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 200
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 200
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 100
C. Usług (účtová grupa 51) 100
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 100
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -100
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 72
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 72
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -72
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 28
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 480
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -452
Date of updating data: 25.10.2016
Date of updating data: 25.10.2016