Utwórz fakturę

MERKINVEST - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy MERKINVEST
Stan Zniszczono
PIN 35705621
TIN 2020356492
Numer VAT SK2020356492
Data utworzenia 19 grudzień 1996
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba MERKINVEST
Palackého 22
81102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 3 347 €
Zysk -20 403 €
Kapitał własny -18 499 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 189,054
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 182,665
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 182,665
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 74,044
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 98,271
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 10,350
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 6,389
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 3,375
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 3,147
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,147
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 228
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 3,014
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 589
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 2,425
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 189,054
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 87,494
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 25,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
2. Zmiana kapitału zakładowego +/- 419 18,361
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 122,337
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 4,810
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 4,810
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -44,250
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 88,900
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -133,150
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -20,403
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 101,560
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 101,560
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 65,050
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 35,550
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 3,346
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 3,347
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 3,346
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 22,470
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 5,445
D. Usług (účtová grupa 51) 8,634
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 828
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 7,560
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 7,560
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -19,123
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -10,733
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 320
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 320
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -320
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -19,443
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -20,403
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35705621 TIN: 2020356492 Numer VAT: SK2020356492
 • Zarejestrowana siedziba: MERKINVEST, Palackého 22, 81102, Bratislava
 • Data utworzenia: 19 grudzień 1996
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   31.12.2014Zrušené obchodné meno:
   MERKINVEST, a.s.
   Zrušené sidlo:
   Palackého 22 Bratislava 811 02
   Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   prenájom nehnuteľností
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností.
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Ľudmila Masariková - predseda predstavenstva Slepá 4 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 29.05.2014
   29.05.2014Nové obchodné meno:
   MERKINVEST, a.s.
   Nové sidlo:
   Palackého 22 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   prenájom nehnuteľností
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností.
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Ľudmila Masariková - predseda predstavenstva Slepá 4 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 29.05.2014