Utwórz fakturę

SOLUTION 01 - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 07.12.2016
Basic information
Nazwa firmy SOLUTION 01
PIN 35705787
Data utworzenia 17 grudzień 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SOLUTION 01
Karpatské námestie 10A
83106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 34 818 €
Zysk 1 740 €
Kapitał 24 684 €
Kapitał własny 799 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0948035147
Telefon(y) kom. 0948035147, 0948035148
Date of updating data: 07.12.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 6,899
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 6,899
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 6,899
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 4,079
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 449
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 40
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,286
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 10,978
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 8,380
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,640
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,740
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 2,598
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 2,598
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,478
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,120
Date of updating data: 07.12.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 34,818
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 16,605
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 18,221
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) -8
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 31,789
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 2,719
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 19,474
C. Usług (účtová grupa 51) 7,913
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 160
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 938
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 585
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 3,029
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 4,720
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 329
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 329
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -329
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 2,700
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 1,740
Date of updating data: 07.12.2016
Date of updating data: 07.12.2016
 • PIN :35705787
 • Zarejestrowana siedziba: SOLUTION 01, Karpatské námestie 10A, 83106, Bratislava
 • Data utworzenia: 17 grudzień 1996
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Marcel Prieložný 6 640 € (100%) 365 Horná Lehota 976 81
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   06.12.2016Nové sidlo:
   Karpatské námestie 10A Bratislava - mestská časť Rača 831 06
   23.11.2016Nové obchodné meno:
   SOLUTION 01 s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Marcel Prieložný 365 Horná Lehota 976 81
   26.03.2015Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   17.12.1996Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným