Utwórz fakturę

BIJA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy BIJA
PIN 35705833
TIN 2020218090
Numer VAT SK2020218090
Data utworzenia 17 grudzień 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba BIJA
Cesta na Klanec 81
84103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 110 €
Zysk -20 284 €
Kapitał 105 030 €
Kapitał własny 73 148 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0903455019
Telefon(y) kom. 0903455019
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 87,897
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 78,325
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 40,045
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 3,018
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 30,264
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 6,763
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 38,280
3. Inne zbywalne papiery wartościowe i udziały (063A) - /096A/ 38,280
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 9,341
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 3,326
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 2,953
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,953
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 373
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 6,015
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,167
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 2,848
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 231
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 231
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 87,897
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 52,864
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,644
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,644
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 64,864
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 64,864
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -20,284
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 35,033
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 30,785
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 30,785
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 3,916
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 367
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 367
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 2,300
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,249
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 332
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 332
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 110
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 110
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 19,377
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 2,315
D. Usług (účtová grupa 51) 4,746
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 488
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 9,598
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 9,598
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 2,040
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 190
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -19,267
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -7,061
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 61
VIII. Dochody ze sprzedaży papierów wartościowych i udziałów (661) 61
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 111
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 111
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -50
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -19,317
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 967
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 967
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -20,284
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35705833 TIN: 2020218090 Numer VAT: SK2020218090
 • Zarejestrowana siedziba: BIJA, Cesta na Klanec 81, 84103, Bratislava
 • Data utworzenia: 17 grudzień 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ina Balko Cesta na Klanec 81 Bratislava 841 03 12.02.2004
  Ing. Július Binder Radvanská 18 Bratislava 811 01 01.11.2005
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ina Balko 6 640 € (100%) Cesta na Klanec 81 Bratislava 841 03
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   27.10.2012Noví spoločníci:
   Ina Balko Cesta na Klanec 81 Bratislava 841 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ina Balko Cesta na Klanec 81 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 12.02.2004
   26.10.2012Zrušeny spoločníci:
   Július Binder Radvanská 18 Bratislava 811 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ina Jankovičová Cesta na Klanec 81 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 12.02.2004
   21.12.2005Nový štatutárny orgán:
   Ing. Július Binder Radvanská 18 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 01.11.2005
   28.09.2005Noví spoločníci:
   Július Binder Radvanská 18 Bratislava 811 01
   27.09.2005Zrušeny spoločníci:
   Katarína Petríková Gwerkovej 10 Bratislava 851 04
   27.02.2004Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ina Jankovičová Cesta na Klanec 81 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 12.02.2004
   26.02.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Katarína Petríková Gwerkovej 10 Bratislava 851 04 Skončenie funkcie: 12.02.2004
   04.11.1998Noví spoločníci:
   Katarína Petríková Gwerkovej 10 Bratislava 851 04
   03.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Katarína Petríková Gwerkovej 10 Bratislava 851 04
   17.12.1996Nové obchodné meno:
   BIJA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Cesta na Klanec 81 Bratislava 841 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   inžinierska činnosť v stavebníctve s výnimkou výkonu stavebného dozoru
   reklamná a propagačná činnosť
   Noví spoločníci:
   Katarína Petríková Gwerkovej 10 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Katarína Petríková Gwerkovej 10 Bratislava 851 04 Skončenie funkcie: 12.02.2004