Utwórz fakturę

TV 2000 - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy TV 2000
PIN 35705850
TIN 2021003952
Numer VAT SK2021003952
Data utworzenia 17 grudzień 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba TV 2000
Podjavorinskej 7
81103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 20 970 €
Zysk -9 048 €
Kapitał 18 905 €
Kapitał własny -34 004 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0903, 0903253897
Telefon(y) kom. 0903
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 601
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 601
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 601
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 05 r. 08) 0
A.II.1. Gruntów i budynków (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 0
2. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 11,385
4. Utrata wartości nabytych aktywów (+/- 097 ) - /+/- 098/ 0
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 4,618
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 185
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,582
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 11,986
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -43,052
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
2. Należności зарегестрированным kapitału (/-/353) 0
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 0
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 532
A.IV. Przeszacowanie różnice (+/- 415, 416) 0
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -41,175
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -9,048
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 55,038
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 0
B.II. Długookresowa położenia (451A, 459A, 45XA) 0
B.III. Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 0
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 54,038
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 832
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 0
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 979
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 52,227
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,000
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 20,970
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 0
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 20,605
III. Zmiana zapasów własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 0
IV. Aktywacji (účtová grupa 62) 0
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 0
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 365
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 28,990
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 0
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,113
C. Usług (účtová grupa 51) 24,274
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 0
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 171
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 603
G. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 0
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) 0
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,829
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -8,020
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -5,782
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 60
VII. Dochody ze sprzedaży papierów wartościowych i udziałów (661) 0
VIII. Zyski z długoterminowych aktywów finansowych (665) 0
IX. Przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych (666) 0
X. Interesu dochód (662) 0
XI. Zysk na курсовым różnicy (663) 60
XII. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 0
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 608
J. Sprzedali papiery wartościowe i udziały (561) 0
K. Wartość krótkoterminowych aktywów finansowych (566) 0
L. Straty z tytułu utraty wartości aktywów finansowych (+/-) (565) 0
M. Koszty oprocentowania (562) 224
N. Walutowe straty (563) 1
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 383
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -548
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -8,568
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 480
Q. Przeniesienie akcji do zysków lub strat, akcjonariuszem (+/-) (596) 0
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -9,048
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35705850 TIN: 2021003952 Numer VAT: SK2021003952
 • Zarejestrowana siedziba: TV 2000, Podjavorinskej 7, 81103, Bratislava
 • Data utworzenia: 17 grudzień 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Andrea Vadkerti Podjavorinskej 769/7 Bratislava 811 03 18.05.2010
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Andrea Vadkerti 6 639 € (100%) Podjavorinskej 769/7 Bratislava 811 03
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   18.05.2010Nové sidlo:
   Podjavorinskej 7 Bratislava 811 03
   Noví spoločníci:
   Andrea Vadkerti Podjavorinskej 769/7 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   Andrea Vadkerti Podjavorinskej 769/7 Bratislava 811 03
   17.05.2010Zrušené sidlo:
   Borinka 259 Borinka 900 32
   Zrušeny spoločníci:
   Andrea Vadkerti Borinka 259 Borinka 900 32
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Andrea Vadkerti Borinka 259 Borinka 900 32
   23.09.2008Nové predmety činnosti:
   administratívne práce
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   faktoring a forfaiting
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   výroba, rozmnožovanie, nahrávanie a predaj zvukových a obrazových záznamov so súhlasom autora
   nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
   agentúrna činnosť v oblasti kultúry, umenia a zábavy
   producentská činnosť v oblasti audiovizuálnych záznamov
   15.02.2008Nové sidlo:
   Borinka 259 Borinka 900 32
   Noví spoločníci:
   Andrea Vadkerti Borinka 259 Borinka 900 32
   Nový štatutárny orgán:
   Andrea Vadkerti Borinka 259 Borinka 900 32
   14.02.2008Zrušené sidlo:
   Sputniková 4 Bratislava 821 02
   Zrušeny spoločníci:
   Andrea Vadkertiová Bitúnková 2 Nové Zámky 940 76
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Andrea Vadkertiová Bitúnková 2 Nové Zámky 940 76
   14.06.1999Noví spoločníci:
   Andrea Vadkertiová Bitúnková 2 Nové Zámky 940 76
   Nový štatutárny orgán:
   Andrea Vadkertiová Bitúnková 2 Nové Zámky 940 76
   13.06.1999Zrušeny spoločníci:
   Martin Lengyel Sputniková 4 Bratislava 821 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Martin Lengyel Sputniková 4 Bratislava 821 02
   08.03.1999Noví spoločníci:
   Martin Lengyel Sputniková 4 Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   07.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Martin Lengyel Sputniková 4 Bratislava 821 02
   Pavol Pavlík Bagarova 4 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Pavol Pavlík Bagarova 4 Bratislava 841 01
   21.05.1997Nové predmety činnosti:
   tvorba a distribúcia audiovizuálnych diel, zvukových a obrazových záznamov
   17.12.1996Nové obchodné meno:
   TV 2000 s.r.o.
   Nové sidlo:
   Sputniková 4 Bratislava 821 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   reklamné činnosti
   marketing a prieskum trhu
   usporadúvanie vzdelávacích podujatí, seminárov a školení
   usporadúvanie kultúrnych podujatí
   obchodná činnosť /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   obchodná činnosť /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   poradenstvo v oblasti marketingu, reklamy, obchodu a služieb
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Martin Lengyel Sputniková 4 Bratislava 821 02
   Pavol Pavlík Bagarova 4 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Martin Lengyel Sputniková 4 Bratislava 821 02
   Pavol Pavlík Bagarova 4 Bratislava 841 01