Utwórz fakturę

SLOVINEC KOŽA A KOŽUŠINY - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy SLOVINEC KOŽA A KOŽUŠINY
PIN 35705906
TIN 2020209103
Numer VAT SK2020209103
Data utworzenia 20 grudzień 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SLOVINEC KOŽA A KOŽUŠINY
Blagoevova 4/2673
85104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 51 438 €
Zysk -21 145 €
Kapitał 146 922 €
Kapitał własny 126 633 €
Dane kontaktowe
E-mail info@slovinec.sk
Telefon(y) 0245257871, 0262250297
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 22,792
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 22,792
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 107,225
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 3,051
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 600
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,071
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 130,017
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 114,440
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 128,282
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -21,145
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 15,577
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 12,741
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 701
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 955
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,513
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 6,572
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,449
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,387
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 51,438
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 54,381
III. Zmiana zapasów własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -3,335
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 360
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 32
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 72,816
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 27,317
C. Usług (účtová grupa 51) 3,538
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 37,024
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 514
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 2,508
G. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 360
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) 338
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,217
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -21,378
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 20,191
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 1,798
XI. Zysk na курсовым różnicy (663) 3
XII. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 1,795
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 605
M. Koszty oprocentowania (562) 192
N. Walutowe straty (563) 3
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 410
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) 1,193
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -20,185
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -21,145
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35705906 TIN: 2020209103 Numer VAT: SK2020209103
 • Zarejestrowana siedziba: SLOVINEC KOŽA A KOŽUŠINY, Blagoevova 4/2673, 85104, Bratislava
 • Data utworzenia: 20 grudzień 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Jozef Slovinec Blagoevova 4 Bratislava 851 04 20.12.1996
  Anna Slovincová Blagoevova 4 Bratislava 851 04 20.12.1996
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Jozef Slovinec 3 319 € (50%) Blagoevova 4 Bratislava 851 04
  Anna Slovincová 3 319 € (50%) Blagoevova 4 Bratislava 851 04
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   01.04.2013Nové obchodné meno:
   SLOVINEC KOŽA A KOŽUŠINY s. r. o.
   Nové sidlo:
   Blagoevova 4/2673 Bratislava - Petržalka 851 04
   31.03.2013Zrušené obchodné meno:
   SLOVINEC - KOŽA A KOŽUŠINY, spoločnosť s ru- čením obmedzeným
   Zrušené sidlo:
   Blagoevova 24 Bratislava 851 04
   22.06.1999Noví spoločníci:
   Jozef Slovinec Blagoevova 4 Bratislava 851 04
   Anna Slovincová Blagoevova 4 Bratislava 851 04
   21.06.1999Zrušeny spoločníci:
   Anna Slovincová Blagoevova 4 Bratislava 851 04
   Jozef Slovinec Blagoevova 4 Bratislava 851 04
   20.12.1996Nové obchodné meno:
   SLOVINEC - KOŽA A KOŽUŠINY, spoločnosť s ru- čením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Blagoevova 24 Bratislava 851 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   kožušníctvo a farbenie kožušín
   Noví spoločníci:
   Anna Slovincová Blagoevova 4 Bratislava 851 04
   Jozef Slovinec Blagoevova 4 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozef Slovinec Blagoevova 4 Bratislava 851 04
   Anna Slovincová Blagoevova 4 Bratislava 851 04