Utwórz fakturę

HOLLEX SLOVAKIA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy HOLLEX SLOVAKIA
PIN 35705931
TIN 2020265159
Numer VAT SK2020265159
Data utworzenia 20 grudzień 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba HOLLEX SLOVAKIA
Grösslingova 69
81109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 650 840 €
Zysk 260 260 €
Kapitał 1 370 900 €
Kapitał własny 600 453 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0240210516, 0245944427, 0252931368, 0905727072, 0907727072
Telefon(y) kom. +421905983823, 0907727072
Nr(y) faksu 0245944427
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,482,715
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 272,816
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 25,578
3. Wartościowego człowieka (014) - /074, 091A/ 25,578
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 247,238
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 247,238
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,207,505
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 625,071
4. Zwierzęta (124) - /195/ 1,071
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 624,000
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 376,931
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 375,970
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 375,970
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 961
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 205,503
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 12,011
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 193,492
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,394
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 2,394
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,482,715
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 860,711
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 232,357
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,450
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,450
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 360,005
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 360,005
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 260,260
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 622,004
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 5,685
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 5,685
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 608,535
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 524,433
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 524,433
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 6,989
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 4,036
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 73,077
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 7,784
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 7,784
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,639,302
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,650,840
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 2,612,730
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 26,573
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 11,537
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,310,318
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,765,870
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 44,506
D. Usług (účtová grupa 51) 238,433
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 155,940
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 117,938
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 34,710
4. Koszty społeczne (527, 528) 3,292
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,351
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 86,280
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 86,280
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 3,164
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 14,774
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 340,522
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 590,494
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 13
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 13
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) -10
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 3,624
O. Walutowe straty (563) 736
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,888
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -3,621
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 336,901
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 76,641
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 76,641
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 260,260
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35705931 TIN: 2020265159 Numer VAT: SK2020265159
 • Zarejestrowana siedziba: HOLLEX SLOVAKIA, Grösslingova 69, 81109, Bratislava
 • Data utworzenia: 20 grudzień 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Róbert Hollý Grösslingova 69 Bratislava 811 09 20.12.1996
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Róbert Hollý 6 639 € (100%) Grösslingova 69 Bratislava 811 09
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   28.01.1999Noví spoločníci:
   Róbert Hollý Grösslingova 69 Bratislava 811 09
   27.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Róbert Hollý Grösslingova 69 Bratislava 811 09
   24.04.1998Nové obchodné meno:
   HOLLEX SLOVAKIA, s.r.o.
   23.04.1998Zrušené obchodné meno:
   RHO Bratislava, spol. s r.o.
   20.12.1996Nové obchodné meno:
   RHO Bratislava, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Grösslingova 69 Bratislava 811 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod, veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   výroba a predaj nábytku, bytových doplnkov a replík
   spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva
   reštaurovanie, odluhovanie a skladovanie nábytku
   Noví spoločníci:
   Róbert Hollý Grösslingova 69 Bratislava 811 09
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Róbert Hollý Grösslingova 69 Bratislava 811 09