Utwórz fakturę

REIMPEX - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy REIMPEX
PIN 35705981
TIN 2020986847
Numer VAT SK2020986847
Data utworzenia 08 styczeń 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba REIMPEX
Krasovského 13
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 12 391 €
Zysk 2 656 €
Kapitał 14 271 €
Kapitał własny 644 €
Dane kontaktowe
E-mail reimpex@reimpex.sk
witryna internetowa http://reimpex.sk/
Telefon(y) kom. +421911461920, +421903462929, +421911462019
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 5,636
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 5,636
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 5,636
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 11,569
4. Utrata wartości nabytych aktywów (+/- 097 ) - /+/- 098/ 169
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 11,400
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 17,205
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 3,300
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,640
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -5,996
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,656
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 13,905
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 13,905
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 129
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,295
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 12,481
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 12,391
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 12,391
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 8,661
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 485
C. Usług (účtová grupa 51) 6,878
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 1,297
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 3,730
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 5,028
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 1
X. Interesu dochód (662) 1
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 115
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 115
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -114
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 3,616
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 2,656
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015