Utwórz fakturę

GISS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy GISS
PIN 35705990
TIN 2020209609
Numer VAT SK2020209609
Data utworzenia 08 styczeń 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba GISS
Saratovská 26/B
84102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 363 544 €
Zysk 21 521 €
Kapitał 87 612 €
Kapitał własny 42 534 €
Dane kontaktowe
witryna internetowa http://www.giss.sk
Telefon(y) +421264531267
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 116,045
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 24,449
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 24,449
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 24,449
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 89,848
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 15,086
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 15,061
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 15,061
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 25
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 74,762
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 12,141
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 62,621
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,748
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,748
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 116,045
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 64,056
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 36,130
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,009
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 1,009
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -1,244
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -1,244
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 21,521
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 51,802
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 5,068
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 5,068
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 41,100
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 24,973
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 24,973
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 1,506
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 877
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,536
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 12,208
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 5,634
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 5,634
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 187
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 187
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 183,522
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 363,544
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 183,521
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 178,612
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,411
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 333,772
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 178,825
D. Usług (účtová grupa 51) 85,991
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 55,697
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 39,129
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 15,176
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,392
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,050
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 16,196
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 16,196
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) -3,987
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 29,772
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -81,295
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,311
O. Walutowe straty (563) 765
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 546
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,309
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 28,463
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 6,942
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 6,942
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 21,521
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35705990 TIN: 2020209609 Numer VAT: SK2020209609
 • Zarejestrowana siedziba: GISS, Saratovská 26/B, 84102, Bratislava
 • Data utworzenia: 08 styczeń 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Jozef Mozolík Štefana Králika 6175/18 Bratislava 24.08.1998
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Jozef Mozolík 5 312 € (80%) Štefana Králika 6175/18 Bratislava
  Ing. Alica Mozolíková 1 328 € (20%) Štefana Králika 6175/18 Bratislava 4 841 08
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   13.06.2002Nové sidlo:
   Saratovská 26/B Bratislava 841 02
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Mozolík Štefana Králika 6175/18 Bratislava
   Ing. Alica Mozolíková Štefana Králika 6175/18 Bratislava 4 841 08
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   12.06.2002Zrušené sidlo:
   Antolská 3 Bratislava 851 07
   Zrušeny spoločníci:
   Zdenka Bališová Seberíniho 15 Bratislava
   Ing. Eduard Halinkovič Damborského 1197/4 Bratislava
   Ing. Jozef Mozolík Štefana Králika 6175/18 Bratislava
   Zoltán Varga Fedinova 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Eduard Halinkovič Damborského 1197/4 Bratislava
   24.08.1998Nové sidlo:
   Antolská 3 Bratislava 851 07
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie technických služieb na ochranu osôb a majetku - vývoj , výroba, predaj , projektovanie, montáž, údržba, revízia a opravy zabezpečovacích systémov slúžiacich na ochranu majetku a osoby pred neoprávnenými zásahmi vrátane zabezpečovacích systémov a zariadení umožňijúcich sledovanie pohybu a prejavu osoby v objekte a jeho okolí.
   Noví spoločníci:
   Zdenka Bališová Seberíniho 15 Bratislava
   Ing. Eduard Halinkovič Damborského 1197/4 Bratislava
   Ing. Jozef Mozolík Štefana Králika 6175/18 Bratislava
   Zoltán Varga Fedinova 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Mozolík Štefana Králika 6175/18 Bratislava
   Ing. Eduard Halinkovič Damborského 1197/4 Bratislava
   23.08.1998Zrušené sidlo:
   Iljušinova 12 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   Milan Bališ Seberíniho 15 Bratislava 821 03
   Jozef Jamrich Iljušinova 12 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Milan Bališ Seberíniho 15 Bratislava 821 03
   Jozef Jamrich Iljušinova 12 Bratislava 851 01
   08.01.1997Nové obchodné meno:
   GISS s.r.o.
   Nové sidlo:
   Iljušinova 12 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnos- ti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   organizovanie školení v oblasti ochrany osôb a majetku
   poradenstvo v oblasti ochrany osôb a majetku
   Noví spoločníci:
   Milan Bališ Seberíniho 15 Bratislava 821 03
   Jozef Jamrich Iljušinova 12 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Milan Bališ Seberíniho 15 Bratislava 821 03
   Jozef Jamrich Iljušinova 12 Bratislava 851 01