Utwórz fakturę

RAIOTTO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy RAIOTTO
PIN 35706091
TIN 2020266039
Numer VAT SK2020266039
Data utworzenia 08 styczeń 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba RAIOTTO
Rajská 5
81108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 60 132 €
Zysk -4 558 €
Kapitał 49 922 €
Kapitał własny 26 758 €
Dane kontaktowe
E-mail accad@promedia.sk
Telefon(y) 0905344753
Telefon(y) kom. 0905344753
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 57,709
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 47,228
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 47,228
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 29,558
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 17,670
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 8,539
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 2,177
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,792
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,792
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 325
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 60
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 6,362
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 44
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 6,318
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,942
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,173
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 769
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 57,709
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 22,200
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 19,455
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 19,455
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,558
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 35,509
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 34,009
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 2,074
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,074
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 15,238
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 140
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 97
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,328
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 14,132
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 1,500
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 60,131
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 60,132
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 60,132
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 62,480
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 9,059
D. Usług (účtová grupa 51) 31,494
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 3,245
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 2,400
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 845
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,676
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 3,702
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 3,702
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -707
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 14,011
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -2,348
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 19,579
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 169
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 169
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -169
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -2,517
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,041
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,041
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -4,558
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35706091 TIN: 2020266039 Numer VAT: SK2020266039
 • Zarejestrowana siedziba: RAIOTTO, Rajská 5, 81108, Bratislava
 • Data utworzenia: 08 styczeń 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  PhDr. Alena Rainatová Via San Francesco 42 Pietra Ligurre Taliansko 15.09.2007
  Vladimír Hraník Via XXV Aprile 146 Pietra Ligure 170 27 Taliansko 13.09.2010
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Alena Rainatová 6 639 € (100%) Pietra Ligurre Taliansko
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   06.10.2010Nový štatutárny orgán:
   Vladimír Hraník Via XXV Aprile 146 Pietra Ligure 170 27 Taliansko Vznik funkcie: 13.09.2010
   05.10.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Alberto Rainato Via San Francesco d?Assisi 42/1 Pietra Ligurre Taliansko Vznik funkcie: 15.03.2008
   30.04.2008Nový štatutárny orgán:
   Alberto Rainato Via San Francesco d?Assisi 42/1 Pietra Ligurre Taliansko Vznik funkcie: 15.03.2008
   20.09.2007Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Alena Rainatová Via San Francesco 42 Pietra Ligurre Taliansko Vznik funkcie: 15.09.2007
   19.09.2007Zrušeny spoločníci:
   Maurizio Ottonello Via Chrabrera 5/3 Genova Talianko dlhodobý pobyt na území SR : Mozartova 4791/23 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Maurizio Ottonello Via Chrabrera 5/3 Genova Talianko dlhodobý pobyt na území SR : Mozartova 4791/23 Bratislava Vznik funkcie: 08.01.1997
   25.09.2002Noví spoločníci:
   Alena Rainatová Via San Francesco 42 Pietra Ligurre Taliansko
   Maurizio Ottonello Via Chrabrera 5/3 Genova Talianko dlhodobý pobyt na území SR : Mozartova 4791/23 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Maurizio Ottonello Via Chrabrera 5/3 Genova Talianko dlhodobý pobyt na území SR : Mozartova 4791/23 Bratislava Vznik funkcie: 08.01.1997
   24.09.2002Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   Zrušeny spoločníci:
   Maurizio Ottonello Via Chrabrera 5/3 Genova Talianko dlhodobý pobyt na území SR : Mozartova 4791/23 Bratislava
   Alena Rainatová Via San Francesco 42 Pietra Ligurre Taliansko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Maurizio Ottonello Via Chrabrera 5/3 Genova Talianko dlhodobý pobyt na území SR : Mozartova 4791/23 Bratislava
   08.01.1997Nové obchodné meno:
   RAIOTTO spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Rajská 5 Bratislava 811 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Maurizio Ottonello Via Chrabrera 5/3 Genova Talianko dlhodobý pobyt na území SR : Mozartova 4791/23 Bratislava
   Alena Rainatová Via San Francesco 42 Pietra Ligurre Taliansko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Maurizio Ottonello Via Chrabrera 5/3 Genova Talianko dlhodobý pobyt na území SR : Mozartova 4791/23 Bratislava