Utwórz fakturę

areaprint Slovak Republic - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 26.05.2016
Basic information
Nazwa firmy areaprint Slovak Republic
PIN 35706163
Data utworzenia 08 styczeń 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba areaprint Slovak Republic
Kaplinská 9622/7
83106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 87 554 €
Zysk -2 976 €
Kapitał 46 465 €
Kapitał własny 31 768 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421243638469
Telefon(y) kom. +421917684125
Nr(y) faksu 0243638469
Date of updating data: 26.05.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 44,243
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 44,216
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 2,269
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 2,269
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 41,947
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 32,173
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 9,774
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 27
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 27
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 44,243
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 28,792
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,524
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,524
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 23,605
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 23,605
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,976
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 15,451
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 678
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 678
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 13,930
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 10,177
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 10,177
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 841
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 529
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,383
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 843
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 843
Date of updating data: 26.05.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 76,347
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 87,554
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 49,366
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 31,648
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 3,915
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 2,200
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 425
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 88,420
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 39,146
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 9,480
D. Usług (účtová grupa 51) 20,572
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 18,418
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 13,061
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 4,585
4. Koszty społeczne (527, 528) 772
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 226
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 578
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -866
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 15,731
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,150
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 81
2. Pozostałe koszty (562A) 81
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,069
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,150
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -2,016
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -2,976
Date of updating data: 26.05.2016
Date of updating data: 26.05.2016