Utwórz fakturę

BioCompacT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy BioCompacT
PIN 35706201
TIN 2020265148
Numer VAT SK2020265148
Data utworzenia 09 styczeń 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba BioCompacT
Na piesku 6
82105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 714 463 €
Zysk 55 286 €
Kapitał 1 962 731 €
Kapitał własny 970 266 €
Dane kontaktowe
E-mail biocompact@biocompact.sk
Telefon(y) 0243422373, 0243410667, 0243410668, 0243410669, 0243410670
Nr(y) faksu 0243295202
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,486,437
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 399,037
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 399,037
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 78,657
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 308,477
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 11,903
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,084,500
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 37
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 37
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 106,161
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 81,189
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 81,189
2. Wartość netto kontraktu (316A) 24,972
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 977,639
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 914,417
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 914,417
2. Wartość netto kontraktu (316A) 57,987
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 5,235
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 663
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 663
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,900
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,900
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,486,437
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 783,030
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,192
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,192
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 719,913
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 719,913
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 55,286
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 702,278
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 10,832
2. Wartość netto kontraktu (316A) 1,559
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 903
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 8,370
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 36,923
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 511,845
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 365,641
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 365,641
2. Wartość netto kontraktu (316A) 15,867
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 45,995
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 25,879
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 26,331
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 31,555
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 577
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 27,616
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 27,616
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 115,062
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 1,129
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 1,129
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,711,693
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,714,463
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,711,693
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,770
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,637,944
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 45,538
D. Usług (účtová grupa 51) 1,133,993
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 434,484
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 315,843
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 108,495
4. Koszty społeczne (527, 528) 10,146
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 5,108
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 35,456
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 35,456
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -27,632
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,997
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 76,519
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 532,162
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 6
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 6
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 7,148
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 5,734
2. Pozostałe koszty (562A) 5,734
O. Walutowe straty (563) 7
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,407
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -7,142
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 69,377
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 14,091
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 14,091
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 55,286
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015