Utwórz fakturę

TRENDIS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 14.10.2016
Basic information
Nazwa firmy TRENDIS
PIN 35706384
TIN 2020206606
Numer VAT SK2020206606
Data utworzenia 14 styczeń 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba TRENDIS
Grösslingova 51
81109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 42 523 €
Zysk -7 782 €
Kapitał 133 271 €
Kapitał własny -136 632 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421905624728
Date of updating data: 14.10.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 131,975
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 131,975
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 44,566
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 4,938
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -695
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 349
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 136,913
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -153,004
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -151,861
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -7,782
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 289,917
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 338
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 289,579
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 200
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 585
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,255
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 287,539
Date of updating data: 14.10.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 42,523
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 42,528
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) -5
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 48,825
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 34,506
C. Usług (účtová grupa 51) 1,938
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 11,991
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 390
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -6,302
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 6,084
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 515
N. Walutowe straty (563) 1
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 514
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -515
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -6,817
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 965
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -7,782
Date of updating data: 14.10.2016
Date of updating data: 14.10.2016