Utwórz fakturę

ZUČIKO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ZUČIKO
PIN 35706490
TIN 2020209235
Numer VAT SK2020209235
Data utworzenia 08 styczeń 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ZUČIKO
Nám. Hraničiarov 16
85103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 105 895 €
Zysk 22 252 €
Kapitał 52 211 €
Kapitał własny 32 161 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0252633484
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 16,958
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 16,958
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 16,958
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 51,014
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 29,700
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 8,539
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 12,775
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 67,972
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 54,413
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,640
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 25,189
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 22,252
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 13,559
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 2,967
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 10,592
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 5,567
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 2,585
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,440
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 105,895
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 100,140
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 5,700
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 55
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 85,250
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 6,465
C. Usług (účtová grupa 51) 28,385
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 32,995
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 975
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 11,575
G. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 4,791
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 64
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 20,645
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 65,290
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 11,665
X. Interesu dochód (662) 1
XII. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 11,664
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 3,727
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,727
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) 7,938
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 28,583
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 6,331
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 22,252
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35706490 TIN: 2020209235 Numer VAT: SK2020209235
 • Zarejestrowana siedziba: ZUČIKO, Nám. Hraničiarov 16, 85103, Bratislava
 • Data utworzenia: 08 styczeń 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  PhDr. Vladimír Zukal Nám. Hraničiarov 16 Bratislava 851 03 08.01.1997
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  PhDr. Vladimír Zukal 3 320 € (50%) Nám. Hraničiarov 16 Bratislava 851 03
  Ida Zukalová 3 320 € (50%) Bratislava 851 03
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   31.07.2004Nové predmety činnosti:
   obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
   05.02.1999Noví spoločníci:
   PhDr. Vladimír Zukal Nám. Hraničiarov 16 Bratislava 851 03
   Ida Zukalová Nám. Hraničiarov 16 Bratislava 851 03
   04.02.1999Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Vladimír Zukal Nám. Hraničiarov 16 Bratislava 851 03
   Ida Zukalová Nám. Hraničiarov 16 Bratislava 851 03
   08.01.1997Nové obchodné meno:
   ZUČIKO s.r.o.
   Nové sidlo:
   Nám. Hraničiarov 16 Bratislava 851 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   čistenie a upratovanie
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   PhDr. Vladimír Zukal Nám. Hraničiarov 16 Bratislava 851 03
   Ida Zukalová Nám. Hraničiarov 16 Bratislava 851 03
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   PhDr. Vladimír Zukal Nám. Hraničiarov 16 Bratislava 851 03