Utwórz fakturę

EMM International - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy EMM International
PIN 35706503
TIN 2020217595
Numer VAT SK2020217595
Data utworzenia 15 styczeń 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba EMM International
Sekurisova 16
84102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 4 770 272 €
Zysk 128 309 €
Dane kontaktowe
E-mail emmi@inter.emm.sk
witryna internetowa http://www.emminter.sk
Telefon(y) +421265311915, +421265311884
Telefon(y) kom. +421907778829
Nr(y) faksu 0265311884
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 3,646,399
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 233,233
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 1,508
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 1,508
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 231,725
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 231,725
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 3,400,480
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 356,462
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 339,256
3. Produkty (123) - /194/ 17,206
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 37,490
8. Podatek odroczony należności (481A) 37,490
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,082,696
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 940,256
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 940,256
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 142,440
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,923,832
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 5,353
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,918,479
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 12,686
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 12,686
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 3,646,399
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,623,829
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 70,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 70,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 7,000
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 7,000
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 2,418,520
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 2,600,916
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -182,396
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 128,309
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,022,570
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 108,099
2. Wartość netto kontraktu (316A) 18,025
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 67,573
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 13,923
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 8,578
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 698,967
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 444,200
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 444,200
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 60,598
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 40,678
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 88,958
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 64,533
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 215,504
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 215,504
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 4,770,272
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 4,770,272
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 15,953
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 4,682,237
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 36,746
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 7,593
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 27,743
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,591,506
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 12,084
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,820,362
D. Usług (účtová grupa 51) 1,258,922
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,280,213
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 919,175
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 325,586
4. Koszty społeczne (527, 528) 35,452
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 8,810
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 109,167
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 109,167
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 101,948
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 178,766
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,643,568
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5,875
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 5,820
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 5,820
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 55
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 12,800
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 9,463
2. Pozostałe koszty (562A) 9,463
O. Walutowe straty (563) 272
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,065
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -6,925
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 171,841
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 43,532
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 25,984
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 17,548
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 128,309
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35706503 TIN: 2020217595 Numer VAT: SK2020217595
 • Zarejestrowana siedziba: EMM International, Sekurisova 16, 84102, Bratislava
 • Data utworzenia: 15 styczeń 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Mária Milly Hriňovská 7540/7 Bratislava 811 02 09.12.1999
  Ing. Ladislav Juran Pod Rovnicami 3601/44 Bratislava 841 04 04.07.2008
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Mária Milly 49 000 € (70%) Hriňovská 7540/7 Bratislava 811 02
  Ing. Ladislav Juran 21 000 € (30%) Pod Rovnicami 3601/44 Bratislava 841 04
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   08.02.2014Noví spoločníci:
   Ing. Mária Milly Hriňovská 7 Bratislava 811 02
   07.02.2014Zrušeny spoločníci:
   Katarína Milly Dlhé diely I 3454/6 Bratislava 841 04
   10.05.2011Noví spoločníci:
   Katarína Milly Dlhé diely I 3454/6 Bratislava 841 04
   09.05.2011Zrušeny spoločníci:
   Ing. Mária Milly Dlhé diely I 3454/6 Bratislava 841 04
   20.10.2010Nové predmety činnosti:
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb
   reklamná činnosť
   19.10.2010Zrušeny predmety činnosti:
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb, - reklamná činnosť
   03.03.2010Nové predmety činnosti:
   hardvérové poradenstvo
   softvérové poradenstvo a dodávka softvéru
   služby pri údržbe systémov (softvéru)
   poradenstvo v oblasti bezpečnosti informačných systémov (antivír, zálohovanie, prístup)
   poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov
   služby riadenia a vedenia zariadení na spracovanie údajov
   montáž, oprava a údržba počítačových, dátových a komunikačných sietí
   návrh a optimalizácia informačných technológií
   údržba a oprava mechanických častí počítačov
   16.06.2009Nové predmety činnosti:
   projektovanie, inštalovanie, opravy a revízie stabilných a polostabilných hasiacich zariadení
   výroba elektronických zariadení
   montáž, oprava, údržba telekomunikačných zariadení
   výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií
   opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
   15.06.2009Zrušeny predmety činnosti:
   základná odborná príprava osôb vykonávajúcich projektovanie, inštalácie, opravy a revízie zariadení elektrickej požiarnej signalizácie, systém effeff
   ďalšia odborná príprava osôb vykonávajúcich projektovanie, inštalácie, opravy a revízie zariadení elektrickej požiarnej signalizácie, systém effeff
   14.08.2008Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Juran Pod Rovnicami 3601/44 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 04.07.2008
   03.01.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Juran Nad Lúčkami 43 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 15.02.2000
   20.09.2006Nové sidlo:
   Sekurisova 16 Bratislava 841 02
   Noví spoločníci:
   Ing. Mária Milly Dlhé diely I 3454/6 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Mária Milly Hriňovská 7540/7 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 09.12.1999
   19.09.2006Zrušené sidlo:
   Pribišova 8 Bratislava 841 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Mária Milly Topoľčianska 33 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Mária Milly Topoľčianska 33 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 09.12.1999
   29.06.2004Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Juran Pod Rovnicami 3601/44 Bratislava 841 04
   Ing. Mária Milly Topoľčianska 33 Bratislava 851 01
   28.06.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Juran Nad Lúčkami 43 Bratislava 841 04
   Ing. Mária Milly Topoľčianska 33 Bratislava 851 01
   07.10.2003Nové predmety činnosti:
   projektovanie, inštalovanie, opravy a vykonávanie odborných prehliadok a skúšok (revízií), kontrol elektrickej požiarnej signalizácie pre objekty bez nebezpečenstva výbuchu, objekty s nebezpečenstvom výbuchu a zariadenia s napätím do 1 000 V.
   Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Juran Nad Lúčkami 43 Bratislava 841 04
   Ing. Mária Milly Topoľčianska 33 Bratislava 851 01
   06.10.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Juran Nad Lúčkami 43 Bratislava 841 04
   Ing. Mária Milly Topoľčianska 33 Bratislava 851 01
   21.07.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Juran Nad Lúčkami 43 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 15.02.2000
   Ing. Mária Milly Topoľčianska 33 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 09.12.1999
   20.07.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Juran Nad Lúčkami 43 Bratislava 841 04
   Ing. Mária Milly Topoľčianska 33 Bratislava 851 01
   27.06.2001Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Juran Nad Lúčkami 43 Bratislava 841 04
   Ing. Mária Milly Topoľčianska 33 Bratislava 851 01
   26.06.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Mária Milly Topoľčianska 33 Bratislava 851 01
   05.06.2000Noví spoločníci:
   Ing. Mária Milly Topoľčianska 33 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ladislav Juran Nad Lúčkami 43 Bratislava 841 04
   Ing. Mária Milly Topoľčianska 33 Bratislava 851 01
   04.06.2000Zrušeny spoločníci:
   Mária Milly Topoľčianska 33 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Mária Milly Topoľčianska 33 Bratislava 851 01
   26.01.2000Noví spoločníci:
   Mária Milly Topoľčianska 33 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Mária Milly Topoľčianska 33 Bratislava 851 01
   25.01.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Emil Škrabálek Hálova 12 Bratislava 851 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing Emil Škrabálek Hálova 12 Bratislava 851 02
   13.10.1998Nové predmety činnosti:
   inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov (vrátane zariadení na evidenciu dochádzky)
   poskytovanie technických služieb na ochranu majetku a osôb
   Noví spoločníci:
   Ing. Emil Škrabálek Hálova 12 Bratislava 851 02
   12.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Emil Škrabálek Hálova 12 Bratislava 851 02
   25.06.1998Nové predmety činnosti:
   základná odborná príprava osôb vykonávajúcich projektovanie, inštalácie, opravy a revízie zariadení elektrickej požiarnej signalizácie, systém effeff
   ďalšia odborná príprava osôb vykonávajúcich projektovanie, inštalácie, opravy a revízie zariadení elektrickej požiarnej signalizácie, systém effeff
   15.01.1997Nové obchodné meno:
   EMM International, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Pribišova 8 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   reklamná činnosť
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb, - reklamná činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Emil Škrabálek Hálova 12 Bratislava 851 02
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing Emil Škrabálek Hálova 12 Bratislava 851 02