Utwórz fakturę

DEMOSTAV - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 18.01.2017
Basic information
Nazwa firmy DEMOSTAV
Stan Zniszczono
PIN 35706562
TIN 2020217881
Numer VAT SK2020217881
Data utworzenia 15 styczeń 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba DEMOSTAV
Poľovnícka 1710/66
90027
Bernolákovo
Financial information
Sprzedaż i dochody 179 617 €
Zysk 57 111 €
Date of updating data: 18.01.2017
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 324,993
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 168,063
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 168,063
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 18,953
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 125,152
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 23,958
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 151,154
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 121,607
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 117,034
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 117,034
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 4,573
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 29,547
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 12,994
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 16,553
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 5,776
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 5,776
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 324,993
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 296,327
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 873
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 873
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 231,704
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 231,704
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 57,111
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 28,666
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 28,666
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,927
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,927
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 327
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 410
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 473
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 25,529
Date of updating data: 18.01.2017
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 179,617
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 177,549
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,068
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 105,512
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 5,564
D. Usług (účtová grupa 51) 41,924
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 14,072
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 10,536
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 3,536
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,006
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 34,869
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 34,869
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,077
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 74,105
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 130,061
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 4
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 4
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 671
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 671
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -667
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 73,438
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 16,327
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 16,327
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 57,111
Date of updating data: 18.01.2017
Date of updating data: 18.01.2017
 • PIN :35706562 TIN: 2020217881 Numer VAT: SK2020217881
 • Zarejestrowana siedziba: DEMOSTAV, Poľovnícka 1710/66, 90027, Bernolákovo
 • Data utworzenia: 15 styczeń 1997
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   16.01.2017Zrušené obchodné meno:
   DEMOSTAV, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Poľovnícka 1710/66 Bernolákovo 900 27
   16.12.2002Nové sidlo:
   Poľovnícka 1710/66 Bernolákovo 900 27
   15.01.1997Nové obchodné meno:
   DEMOSTAV, s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným