Utwórz fakturę

DEMOSTAV - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy DEMOSTAV
PIN 35706562
TIN 2020217881
Numer VAT SK2020217881
Data utworzenia 15 styczeń 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba DEMOSTAV
Poľovnícka 1710/66
90027
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 150 330 €
Zysk 28 089 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 425,414
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 202,933
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 202,933
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 18,953
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 147,522
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 36,458
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 217,815
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 87,896
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 84,831
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 84,831
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,065
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 129,919
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 8,785
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 121,134
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 4,666
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 4,666
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 425,414
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 408,253
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 873
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 873
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 372,652
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 372,652
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 28,089
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 17,161
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 17,161
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 3,009
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,009
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 305
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 410
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 460
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 12,977
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 150,330
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 150,326
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 113,110
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 6,409
D. Usług (účtová grupa 51) 36,644
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 13,504
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 10,188
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 3,316
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,173
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 47,055
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 47,055
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,325
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 37,220
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 107,273
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 12
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 12
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 12
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,221
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,221
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,209
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 36,011
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 7,922
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 7,922
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 28,089
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35706562 TIN: 2020217881 Numer VAT: SK2020217881
 • Zarejestrowana siedziba: DEMOSTAV, Poľovnícka 1710/66, 90027, Bratislava
 • Data utworzenia: 15 styczeń 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing Dušan Demeter Poľovnícka 1710/66 Bernolákovo 900 27 15.01.1997
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing Dušan Demeter 6 639 € (100%) Poľovnícka 1710/66 Bernolákovo 900 27
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   16.12.2002Nové sidlo:
   Poľovnícka 1710/66 Bernolákovo 900 27
   Noví spoločníci:
   Ing Dušan Demeter Poľovnícka 1710/66 Bernolákovo 900 27
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing Dušan Demeter Poľovnícka 1710/66 Bernolákovo 900 27 Vznik funkcie: 15.01.1997
   15.12.2002Zrušené sidlo:
   Lamačská cesta 91 Bratislava 841 03
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Demeter Pribišova 37 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Dušan Demeter Pribišova 37 Bratislava Vznik funkcie: 15.01.1997
   08.10.2002Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti, veľkoobchod
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti, maloobchod
   prenájom motorových člnov a jácht
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Demeter Pribišova 37 Bratislava Vznik funkcie: 15.01.1997
   07.10.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Demeter Pribišova 37 Bratislava
   25.01.1999Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Demeter Pribišova 37 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Demeter Pribišova 37 Bratislava
   24.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Demeter Pribišova 37 Bratislava
   15.01.1997Nové obchodné meno:
   DEMOSTAV, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Lamačská cesta 91 Bratislava 841 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie priemyselných stavieb
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   vykonávanie inžinierskych stavieb (vrátane vybavenia sídl. celkov)
   prenájom stavebných strojov, drobnej stavebnej techniky
   nákup a predaj stavebných, priemyselných, potravinárskych a poľnohospodárskych výrobkov
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti záka ziek
   Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Demeter Pribišova 37 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia