Utwórz fakturę

PT AGRO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy PT AGRO
PIN 35706619
TIN 2020249726
Data utworzenia 15 styczeń 1997
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba PT AGRO
Žilinská 11
81105
Bratislava
Financial information
Zysk -580 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 86,417
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 3,043
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 3,043
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 3,043
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 83,374
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 9,958
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 9,958
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 9,958
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 68,788
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 66,758
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 66,758
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,030
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 4,628
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 4,628
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 86,417
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -165,984
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 33,049
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 33,194
2. Zmiana kapitału zakładowego +/- 419 -145
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -198,453
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -198,453
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -580
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 252,401
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 64,025
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 63,068
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 475A, 476A) 63,068
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 957
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 188,276
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 184,496
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 184,496
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,801
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,880
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 99
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 100
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 100
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 100
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 100
D. Usług (účtová grupa 51) 100
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -100
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -100
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -100
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -580
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4252811.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35706619 TIN: 2020249726
 • Zarejestrowana siedziba: PT AGRO, Žilinská 11, 81105, Bratislava
 • Data utworzenia: 15 styczeń 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Peter Kňaze ierova 24 Bratislava 13.07.1999
  Ing. Dušan Magula Júnová 21 Bratislava 13.07.1999
  Ing. Štefan Prstek M. Sch. Trnavského 15 Bratislava 15.01.1997
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   27.09.1999Nové obchodné meno:
   PT AGRO a.s.
   26.09.1999Zrušené obchodné meno:
   PETRIMEX AGRO, a.s.
   13.07.1999Nové sidlo:
   Žilinská 11 Bratislava 811 05
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Peter Kňaze ierova 24 Bratislava
   Ing. Dušan Magula Júnová 21 Bratislava
   12.07.1999Zrušené sidlo:
   Dr. Vl. Clementisa 10 Bratislava 826 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Jozef Bujna Beňovského 6 Bratislava
   Ing. Jaroslav Mosný Nejedlého 27 Bratislava
   18.08.1997Nové predmety činnosti:
   veľkoobchod s hnojivami, prípravkami na ochranu rastlín, včítane jedov, žieravín a jedov zvlášť nebezpečných a ich skladovanie
   15.01.1997Nové obchodné meno:
   PETRIMEX AGRO, a.s.
   Nové sidlo:
   Dr. Vl. Clementisa 10 Bratislava 826 02
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   veľkoobchod s rozličným tovarom, vrátane obchodu s chemickými výrobkami, surovinami a potravinami
   sprostredkovateľská činnosť
   prenájom mechanizačnej techniky a iných hnuteľných veci
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Štefan Prstek M. Sch. Trnavského 15 Bratislava
   Ing. Jozef Bujna Beňovského 6 Bratislava
   Ing. Jaroslav Mosný Nejedlého 27 Bratislava