Utwórz fakturę

SECURIA majetkovosprávna a podielová - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 12.07.2016
Basic information
Nazwa firmy SECURIA majetkovosprávna a podielová
PIN 35706627
TIN 2020991115
Numer VAT SK2020991115
Data utworzenia 14 styczeń 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SECURIA majetkovosprávna a podielová
Štefanovičova 4
81104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 294 630 €
Zysk 1 876 546 €
Kapitał 10 250 439 €
Kapitał własny 9 871 452 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0257104211
Date of updating data: 12.07.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 7,710,150
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 7,032,005
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,696,580
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 90,414
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 1,606,166
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 5,335,425
3. Inne zbywalne papiery wartościowe i udziały (063A) - /096A/ 5,335,425
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 678,145
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 68,225
8. Podatek odroczony należności (481A) 68,225
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 24,552
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 24,552
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 24,552
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 585,368
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 585,368
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 7,710,150
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 7,687,330
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 4,481,511
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 4,481,511
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 100,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 366,231
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 366,231
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 863,042
2. Przeszacowanie różnice udziału w kapitale własnym (+/- 415) 863,042
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,876,546
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 22,820
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 18,324
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,372
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,372
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 1,440
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 15,512
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 4,496
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 4,496
Date of updating data: 12.07.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,160,089
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 294,630
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 294,630
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 335,646
D. Usług (účtová grupa 51) 22,764
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 8,759
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 300,315
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 300,315
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,808
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -41,016
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 271,866
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,866,653
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 1,865,459
3. Inne dochody z papierów wartościowych i udziałów (665A) 1,865,459
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1,194
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1,194
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,583
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,583
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 1,865,070
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 1,824,054
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) -52,492
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 15,733
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -68,225
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 1,876,546
Date of updating data: 12.07.2016
Date of updating data: 12.07.2016
 • PIN :35706627 TIN: 2020991115 Numer VAT: SK2020991115
 • Zarejestrowana siedziba: SECURIA majetkovosprávna a podielová, Štefanovičova 4, 81104, Bratislava
 • Data utworzenia: 14 styczeń 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Vladimír Chalupka Ostredková 3233/13 Bratislava 821 02 04.05.2009
  Mag. Petra Gaier Schottenring 30 Viedeň 1010 Rakúska republika 20.06.2016
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  LVP Holding GmbH 4 481 511 € (100%) Viedeň 1010 Rakúska republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   09.07.2016Nový štatutárny orgán:
   Mag. Petra Gaier Schottenring 30 Viedeň 1010 Rakúska republika Vznik funkcie: 20.06.2016
   31.12.2010Noví spoločníci:
   LVP Holding GmbH Schottenring 30 Viedeň 1010 Rakúska republika
   07.07.2010Nové sidlo:
   Štefanovičova 4 Bratislava 811 04
   13.06.2009Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Chalupka Ostredková 3233/13 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 04.05.2009
   14.01.1997Nové obchodné meno:
   SECURIA majetkovosprávna a podielová s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   nadobúdanie obchodných podielov v iných spoločnostiach
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia