Utwórz fakturę

GLAMOUR INTERIORS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 24.11.2016
Basic information
Nazwa firmy GLAMOUR INTERIORS
PIN 35706708
TIN 2020984680
Numer VAT SK2020984680
Data utworzenia 13 styczeń 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba GLAMOUR INTERIORS
Panská 2
81101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 324 263 €
Zysk -43 109 €
Kapitał 489 571 €
Kapitał własny -356 392 €
Dane kontaktowe
E-mail info@glamour-interiors.sk
Telefon(y) 0254131341, 0254131353, 0254131354, 0232338333
Telefon(y) kom. 0948450484
Nr(y) faksu 0254131341
Date of updating data: 24.11.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 1,729
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 1,729
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,729
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 272,196
4. Utrata wartości nabytych aktywów (+/- 097 ) - /+/- 098/ -9,469
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 82,411
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 963
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 48,274
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 273,925
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -437,512
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,640
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 662
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -401,705
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -43,109
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 711,437
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 838
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 659,781
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 94,835
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 3,630
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,963
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 558,353
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 3,204
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 14
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 47,600
Date of updating data: 24.11.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 324,263
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 261,040
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 62,208
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,015
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 365,678
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 239,288
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,376
C. Usług (účtová grupa 51) 63,493
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 50,481
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 47
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 1,889
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) 5,719
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,385
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -41,415
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 17,091
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 44
X. Interesu dochód (662) 2
XI. Zysk na курсовым różnicy (663) 42
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 778
N. Walutowe straty (563) 280
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 498
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -734
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -42,149
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -43,109
Date of updating data: 24.11.2016
Date of updating data: 24.11.2016