Utwórz fakturę

PP RENT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy PP RENT
PIN 35706929
TIN 2020200380
Numer VAT SK2020200380
Data utworzenia 20 styczeń 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PP RENT
Nádražná 34
90028
Ivanka pri Dunaji
Financial information
Sprzedaż i dochody 18 005 €
Zysk -53 652 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 271,684
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 244,381
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 244,381
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 228,877
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 13,138
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 2,366
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 26,914
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 24,961
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 23,961
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 23,961
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,000
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,953
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 225
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,728
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 389
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 389
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 271,684
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -257,909
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 398,327
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 5,000
2. Zmiana kapitału zakładowego +/- 419 393,327
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,660
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,660
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -604,244
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 12,072
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -616,316
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -53,652
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 529,593
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 395,613
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 393,619
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,994
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 133,980
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 83,246
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 83,246
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 1,563
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,058
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 30,940
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 17,173
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 18,005
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 18,005
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 18,000
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 69,732
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 4,037
D. Usług (účtová grupa 51) 7,904
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 3,836
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 2,708
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 953
4. Koszty społeczne (527, 528) 175
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 704
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 38,831
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 38,831
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 14,419
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -51,727
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 6,059
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 965
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 965
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -965
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -52,692
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -53,652
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35706929 TIN: 2020200380 Numer VAT: SK2020200380
 • Zarejestrowana siedziba: PP RENT, Nádražná 34, 90028, Ivanka pri Dunaji
 • Data utworzenia: 20 styczeń 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Jozef Petráš Križovany nad Dudváhom 321 Križovany nad Dudváhom 919 24 01.07.2005
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Jozef Petráš 5 000 € (100%) Križovany nad Dudváhom 321 Križovany nad Dudváhom 919 24
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   24.07.2014Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   23.07.2014Zrušeny spoločníci:
   Patrik Petráš Križovany nad Dudváhom 321 Križovany nad Dudváhom 919 24
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Patrik Petráš Križovany nad Dudváhom 321 Križovany nad Dudváhom 919 24 Vznik funkcie: 01.07.2005
   08.07.2009Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie športových zariadení
   08.10.2008Nové predmety činnosti:
   plynárenstvo (dodávka plynu, distribúcia plynu)
   elektroenergetika (dodávka elektriny, distribúcia elektriny)
   20.07.2005Nové obchodné meno:
   PP RENT, s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   nájom nehnuteľností, bytov a nebytových priestrov, bez poskytovania iných než základných služieb zabezpečujúcich riadnu prevádzku nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov
   Noví spoločníci:
   Jozef Petráš Križovany nad Dudváhom 321 Križovany nad Dudváhom 919 24
   Patrik Petráš Križovany nad Dudváhom 321 Križovany nad Dudváhom 919 24
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozef Petráš Križovany nad Dudváhom 321 Križovany nad Dudváhom 919 24 Vznik funkcie: 01.07.2005
   Patrik Petráš Križovany nad Dudváhom 321 Križovany nad Dudváhom 919 24 Vznik funkcie: 01.07.2005
   19.07.2005Zrušené obchodné meno:
   BH RENT, s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Daniška Staré Mesto, Nálepková 741/17 Nitra
   Tatiana Tkačik Nikitinskaja 70 A/25 Nikopol Ukrajina
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Daniška Staré Mesto, Nálepková 741/17 Nitra
   07.10.2003Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Daniška Staré Mesto, Nálepková 741/17 Nitra
   Tatiana Tkačik Nikitinskaja 70 A/25 Nikopol Ukrajina
   06.10.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Daniška Staré Mesto, Nálepková 741/17 Nitra
   Tatiana Tkačik Nikitinskaja 70 A/25 Nikopol Ukrajina
   17.10.2001Nové obchodné meno:
   BH RENT, s.r.o.
   16.10.2001Zrušené obchodné meno:
   BH, s.r.o.
   11.09.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   04.09.2000Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Daniška Staré Mesto, Nálepková 741/17 Nitra
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   03.09.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Daniška Staré Mesto, Nálepková 741/17 Nitra
   Radovan Drozda 8.mája 74 Sereď
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Radovan Drozda 8.mája 74 Sereď
   22.12.1999Nové predmety činnosti:
   ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy ***, v kempingoch triedy *** a vo vyšších triedach
   Noví spoločníci:
   Tatiana Tkačik Nikitinskaja 70 A/25 Nikopol Ukrajina
   13.11.1997Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Daniška Staré Mesto, Nálepková 741/17 Nitra
   Radovan Drozda 8.mája 74 Sereď
   12.11.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Daniška Staré Mesto, Nálepková 741/17 Nitra
   Radovan Drozda 8.mája 74 Sereď
   02.04.1997Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Daniška Staré Mesto, Nálepková 741/17 Nitra
   Radovan Drozda 8.mája 74 Sereď
   01.04.1997Zrušeny spoločníci:
   Bratislavská hydina, spol. s r.o., IČO: 31 402 194 Nádražná 34 Ivanka pri Dunaji
   Ing. Vladimír Daniška Staré Mesto, Nálepková 741/17 Nitra
   Radovan Drozda 8.mája 74 Sereď
   Ing. Ľubomír Grác Jurkovičova 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Grác Jurkovičova 3 Bratislava
   20.01.1997Nové obchodné meno:
   BH, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Nádražná 34 Ivanka pri Dunaji 900 28
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poľnohospodárska výroba (rozmnožovanie, liahnutie, výkrm hydiny, produkcia násado- vých vajec, a nákup poľnohospodárskych produktov a zvierat pre túto činnosť)
   chov a výkrm hydiny na jatočné účely a jej predaj spracovateľom ako aj do maloobchodnej a veľkoobchodnej siete
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   Noví spoločníci:
   Bratislavská hydina, spol. s r.o., IČO: 31 402 194 Nádražná 34 Ivanka pri Dunaji
   Ing. Vladimír Daniška Staré Mesto, Nálepková 741/17 Nitra
   Radovan Drozda 8.mája 74 Sereď
   Ing. Ľubomír Grác Jurkovičova 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vladimír Daniška Staré Mesto, Nálepková 741/17 Nitra
   Radovan Drozda 8.mája 74 Sereď
   Ing. Ľubomír Grác Jurkovičova 3 Bratislava