Utwórz fakturę

GEMMA SYSTEMS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy GEMMA SYSTEMS
PIN 35706988
TIN 2020217716
Numer VAT SK2020217716
Data utworzenia 13 styczeń 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba GEMMA SYSTEMS
Repašského 20
84102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 168 925 €
Zysk 12 550 €
Kapitał 553 219 €
Kapitał własny 197 842 €
Dane kontaktowe
witryna internetowa http://www.gemmasystems.sk;http://www.gemma.cz
Telefon(y) +421265423320, +421265424488, +421265424555
Telefon(y) kom. +421911350119, +421911350118, +421911901107
Nr(y) faksu 0265423320
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 397,281
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 78,010
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 78,010
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 78,010
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 284,313
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 17,228
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 397
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 16,831
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 102,871
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 79,928
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 79,928
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 22,752
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 191
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 164,214
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,018
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 162,196
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 34,958
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 28,849
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 6,109
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 397,281
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 28,042
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 9,960
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 9,960
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,127
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,127
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 4,405
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 4,405
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 12,550
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 244,233
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 12,089
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 12,089
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 221,789
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 9,421
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 9,421
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 121,162
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 13,995
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 9,610
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11,026
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 56,575
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 10,355
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 10,355
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 125,006
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 125,006
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 166,516
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 168,925
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 81,088
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 85,428
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,409
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 152,048
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 38,263
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 4,854
D. Usług (účtová grupa 51) 23,407
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 75,026
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 53,478
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 19,742
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,806
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 413
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 7,380
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 7,380
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,705
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 16,877
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 99,992
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,968
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 3
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 3
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 2,965
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,513
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,009
2. Pozostałe koszty (562A) 1,009
O. Walutowe straty (563) 352
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 152
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 1,455
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 18,332
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 5,782
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 5,782
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 12,550
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35706988 TIN: 2020217716 Numer VAT: SK2020217716
 • Zarejestrowana siedziba: GEMMA SYSTEMS, Repašského 20, 84102, Bratislava
 • Data utworzenia: 13 styczeń 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Maroš Váry Hradištná 23 Bratislava 841 07 13.12.2005
  Ing. Zdeněk Špidla Jungmannova 21 Břeclav 690 02 Česká republika 20.01.2005
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Maroš Váry 2 590 € (26%) Hradištná 23 Bratislava 841 07
  GEMMA Systems, spol. s r.o. 7 370 € (74%) Brno 625 00 Česká republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   21.03.2006Nové sidlo:
   Repašského 20 Bratislava Iv 841 02
   20.03.2006Zrušené sidlo:
   Repašského 18 Bratislava Iv 841 02
   28.12.2005Nové sidlo:
   Repašského 18 Bratislava Iv 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Maroš Váry Hradištná 23 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 13.12.2005
   27.12.2005Zrušené sidlo:
   Sološnická 79 Bratislava Iv 841 04
   20.01.2005Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zdeněk Špidla Jungmannova 21 Břeclav 690 02 Česká republika
   19.01.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zdeněk Špidla Jungmannova 21 Břeclav 690 02 Česká republika
   06.09.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zdeněk Špidla Jungmannova 21 Břeclav 690 02 Česká republika
   05.09.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zdeněk Špidla Jungmannova 21 Břeclav 690 02 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Sološnická 79 Bratislava Iv 841 04
   20.06.2001Noví spoločníci:
   GEMMA Systems, spol. s r.o. IČO: 60 710 772 Oderská 4 Brno 625 00 Česká republika
   Ing. Maroš Váry Hradištná 23 Bratislava 841 07
   19.06.2001Zrušeny spoločníci:
   GEMMA Systems, spol. s r.o. IČO: 60 710 772 Oderská 4 Brno 625 00 Česká republika
   Ing. Maroš Váry Hradištná 23 Bratislava 841 07
   11.01.2001Noví spoločníci:
   Ing. Maroš Váry Hradištná 23 Bratislava 841 07
   10.01.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Mikát Holíčska 17 Bratislava
   Ing. Maroš Váry Saratovská 6 Bratislava
   25.04.2000Nové sidlo:
   Sološnická 79 Bratislava Iv 841 04
   Noví spoločníci:
   GEMMA Systems, spol. s r.o. IČO: 60 710 772 Oderská 4 Brno 625 00 Česká republika
   Ing. Jozef Mikát Holíčska 17 Bratislava
   Ing. Maroš Váry Saratovská 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Zdeněk Špidla Jungmannova 21 Břeclav 690 02 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Sološnická 79 Bratislava Iv 841 04
   24.04.2000Zrušené sidlo:
   Saratovská 6 Bratislava 841 02
   Zrušeny spoločníci:
   GEMMA Systems, spol. s r.o. IČO: 60 710 772 Teyschlova 25 Brno Česká republika
   Ing. Jozef Mikát Holíčska 17 Bratislava
   Ing. Maroš Váry Saratovská 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Mikát Holíčska 17 Bratislava
   Ing. Maroš Váry Saratovská 6 Bratislava
   13.01.1997Nové obchodné meno:
   GEMMA SYSTEMS, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Saratovská 6 Bratislava 841 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky a informačných systémov
   technicko organizačné zabezpečenie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí v oblasti výpočtovej techniky a informačných systémov
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   Noví spoločníci:
   GEMMA Systems, spol. s r.o. IČO: 60 710 772 Teyschlova 25 Brno Česká republika
   Ing. Jozef Mikát Holíčska 17 Bratislava
   Ing. Maroš Váry Saratovská 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Mikát Holíčska 17 Bratislava
   Ing. Maroš Váry Saratovská 6 Bratislava