Utwórz fakturę

AGENTURA VPO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy AGENTURA VPO
PIN 35707071
TIN 2020228551
Numer VAT SK2020228551
Data utworzenia 13 styczeń 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba AGENTURA VPO
Údernícka 14/A
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 239 094 €
Zysk -68 638 €
Kapitał 216 295 €
Kapitał własny -221 693 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0252965055
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 217,565
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 186,606
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 186,606
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 5,766
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ -55,637
4. Rośnie jednostek owocowych kultur (025) - /085, 092A/ 236,477
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 30,642
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 4,950
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 1,270
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 3,680
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 861
6. Ubezpieczenia społecznego (336) - /391A/ 819
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 42
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 24,831
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 24,515
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 316
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 317
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 317
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 217,565
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -290,331
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 96,229
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 96,229
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 209,121
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 4,646
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 4,646
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -531,689
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -531,689
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -68,638
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 507,896
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 3,145
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 3,145
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 503,725
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 3,548
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,548
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 493,020
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 2,837
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,815
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,505
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,026
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 1,026
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 232,594
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 239,094
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 232,595
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,499
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 305,234
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 52,835
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 57,027
D. Usług (účtová grupa 51) 118,145
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 58,589
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 43,337
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 15,014
4. Koszty społeczne (527, 528) 238
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,093
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 15,405
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 15,405
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,140
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -66,140
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 4,588
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 3
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,542
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,542
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,538
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -67,678
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -68,638
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35707071 TIN: 2020228551 Numer VAT: SK2020228551
 • Zarejestrowana siedziba: AGENTURA VPO, Údernícka 14/A, 85101, Bratislava
 • Data utworzenia: 13 styczeń 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Oľga Borbélyová Hodálova 12 Bratislava 841 05 06.07.1998
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Oľga Borbélyová 6 640 € (6.9%) Hodálova 12 Bratislava 841 05
  B - FELL, s.r.o. 89 600 € (93.1%) Bratislava 811 08
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   28.05.2011Nové sidlo:
   Údernícka 14/A Bratislava 851 01
   27.05.2011Zrušené sidlo:
   Špitálska 53 Bratislava 811 08
   19.08.2008Nové sidlo:
   Špitálska 53 Bratislava 811 08
   18.08.2008Zrušené sidlo:
   Lazaretská 4 Bratislava 811 08
   14.11.2007Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   12.05.2005Nové sidlo:
   Lazaretská 4 Bratislava 811 08
   11.05.2005Zrušené sidlo:
   Molecová 2 Bratislava 841 04
   Zrušeny spoločníci:
   Martin Vaváček Saratovská 15 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Martin Vaváček Saratovská 15 Bratislava 841 02
   27.03.2003Noví spoločníci:
   B - FELL, s.r.o. IČO: 35 823 992 Špitálska 53 Bratislava 811 08
   Oľga Borbélyová Hodálova 12 Bratislava
   Martin Vaváček Saratovská 15 Bratislava
   26.03.2003Zrušeny spoločníci:
   Oľga Borbelyová Hodálova 12 Bratislava 841 05
   Martin Vaváček Saratovská 15 Bratislava 841 02
   06.07.1998Nové obchodné meno:
   AGENTURA VPO s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť (bez ubytovacích zariadení)
   Noví spoločníci:
   Oľga Borbelyová Hodálova 12 Bratislava 841 05
   Martin Vaváček Saratovská 15 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   Oľga Borbelyová Hodálova 12 Bratislava 841 05
   Martin Vaváček Saratovská 15 Bratislava 841 02
   05.07.1998Zrušené obchodné meno:
   SEGATRONIC s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Martin Kováč Grösslingova 33 Bratislava
   Maroš Rybár Pri Vinohradoch 198 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Martin Kováč Grösslingova 33 Bratislava
   Maroš Rybár Pri Vinohradoch 198 Bratislava
   07.01.1998Nové sidlo:
   Molecová 2 Bratislava 841 04
   06.01.1998Zrušené sidlo:
   Pri Šajbách 1 Bratislava 831 06
   13.01.1997Nové obchodné meno:
   SEGATRONIC s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pri Šajbách 1 Bratislava 831 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie nevýherných automatov
   výroba a predaj hračiek
   reklamná činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Martin Kováč Grösslingova 33 Bratislava
   Maroš Rybár Pri Vinohradoch 198 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Martin Kováč Grösslingova 33 Bratislava
   Maroš Rybár Pri Vinohradoch 198 Bratislava