Utwórz fakturę

PERFECTA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 12.01.2016
Basic information
Nazwa firmy PERFECTA
PIN 35707119
TIN 2020249924
Numer VAT SK2020249924
Data utworzenia 13 styczeń 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PERFECTA
Košická 37/4226
82108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 107 638 €
Zysk 18 053 €
Kapitał 106 057 €
Kapitał własny 77 582 €
Dane kontaktowe
E-mail perfectasro@stonline.sk
Telefon(y) 0255641374, 0905443360
Date of updating data: 12.01.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 107,558
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 29,217
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) -154
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ -154
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 29,371
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 29,371
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 78,341
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 1,035
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 271
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 764
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 41,189
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 41,189
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 41,189
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 36,117
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 16,121
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 19,996
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 107,558
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 84,445
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 678
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 678
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 59,075
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 59,075
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 18,053
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 23,113
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 274
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 274
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 22,839
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 3,163
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,163
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,405
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 896
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,670
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 12,705
Date of updating data: 12.01.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 106,677
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 107,638
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,281
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 105,397
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 960
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 83,963
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 755
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 12,449
D. Usług (účtová grupa 51) 19,096
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 31,224
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 22,592
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 7,909
4. Koszty społeczne (527, 528) 723
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 18,924
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 18,924
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,515
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 23,675
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 74,378
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 27
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 25
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 107
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 107
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -80
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 23,595
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 5,542
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 5,542
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 18,053
Date of updating data: 12.01.2016
Date of updating data: 12.01.2016