Utwórz fakturę

ASEC - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ASEC
PIN 35707127
TIN 2020227264
Numer VAT SK2020227264
Data utworzenia 13 styczeń 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ASEC
Ivánska cesta 4
82104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 134 592 €
Zysk -19 408 €
Kapitał 801 837 €
Kapitał własny -92 382 €
Dane kontaktowe
E-mail uvaha@nextra.sk
Telefon(y) 0244883695
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 61,460
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 54,133
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 54,133
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 502,046
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 210,918
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 773
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 28,731
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 563,506
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -111,789
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -99,020
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -19,408
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 675,295
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 55,236
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 617,876
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 263,160
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 7,565
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,779
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 344,372
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 689
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 1,494
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 134,592
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 8,808
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 81,529
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 44,255
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 139,107
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 2,898
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 29,236
C. Usług (účtová grupa 51) 41,896
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 38,116
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 652
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 25,121
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,188
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -4,515
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 16,307
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 13,933
M. Koszty oprocentowania (562) 2,924
N. Walutowe straty (563) 10,741
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 268
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -13,933
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -18,448
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -19,408
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015